Απαντητική επιστολή του Συντονιστή Εκπαίδευσης προς τον Σ.Γ.Κ. Μονάχου

επιστολή του Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου

Σας παραθέτουμε την από 19.12.2017 απαντητική επιστολή του Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου, κ. Παπατσίμπα, προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Ελλήνων Μαθητών Μονάχου και Περίχωρων!

F31_2983_19122017