Απαντητική επιστολή του Συντονιστή Εκπαίδευσης προς τον Σ.Γ.Κ. Μονάχου

Απαντητική επιστολή του Συντονιστή Εκπαίδευσης προς τον Σ.Γ.Κ. Μονάχου!

Σας παραθέτουμε την από 19.12.2017 απαντητική επιστολή του Συντονιστή Εκπαίδευσης Μοναχού, κ. Παπατσίμπα, προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Ελλήνων Μαθητών Μονάχου και Περίχωρων!

F31_2983_19122017