Η BMW αναθεωρεί θετικά την πρόβλεψη κέρδους για το 2021

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
BMW αυξάνει την πρόβλεψη περιθωρίου κέρδους

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η BMW αυξάνει την πρόβλεψη περιθωρίου κέρδους στον τομέα του αυτοκινήτου από 7% – 9% σε 9,5% – 10,5% για το οικονομικό έτος 2021.

Παρά την έλλειψη ημιαγωγών, που αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω την παραγωγή και τις παραδόσεις στους επόμενους μήνες, η γερμανική εταιρεία εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενες θετικές επιπτώσεις από την τιμολόγηση τόσο των νέων όσο και των παλαιότερων οχημάτων θα αντισταθμίσουν το αρνητικό κλίμα.

Η ταμειακή ροή υπολογίζεται να φτάσει τα 6,5 δισ. ευρώ.