Η BMW αναθεωρεί θετικά την πρόβλεψη κέρδους για το 2021

BMW αυξάνει την πρόβλεψη περιθωρίου κέρδους

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η BMW αυξάνει την πρόβλεψη περιθωρίου κέρδους στον τομέα του αυτοκινήτου από 7% – 9% σε 9,5% – 10,5% για το οικονομικό έτος 2021.

Παρά την έλλειψη ημιαγωγών, που αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω την παραγωγή και τις παραδόσεις στους επόμενους μήνες, η γερμανική εταιρεία εκτιμά ότι οι συνεχιζόμενες θετικές επιπτώσεις από την τιμολόγηση τόσο των νέων όσο και των παλαιότερων οχημάτων θα αντισταθμίσουν το αρνητικό κλίμα.

Η ταμειακή ροή υπολογίζεται να φτάσει τα 6,5 δισ. ευρώ.