ΔΝΤ: Το ΕΥΡΩ έφερε εισοδηματικό χάσμα στις ‘φτωχές’ χώρες της Ευρωζώνης

ΔΝΤ: Το ΕΥΡΩ έφερε εισοδηματικό χάσμα στις 'φτωχές' χώρες της Ευρωζώνης

Οι χώρες του πρώτου κύματος της Ευρωζώνης με χαμηλότερο εισόδημα, όπως της Ελλάδας, είδαν να μεγαλώνει η εισοδηματική απόκλισή τους από τις πιο αναπτυγμένες χώρες της περιοχής μετά την καθιέρωση του ευρώ, αναφέρει έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Όπως σημειώνεται, «ενώ υπήρξε ονομαστική σύγκλιση όσον αφορά τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, δεν σημειώθηκε πραγματική σύγκλιση των επιπέδων του κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ των αρχικών χωρών – μελών της Ευρωζώνης μετά την καθιέρωση του κοινού νομίσματος. Η εισοδηματική σύγκλιση ήταν στάσιμη στα πρώτα χρόνια του κοινού νομίσματος και αντιστράφηκε μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση».

Αντίθετα, αναφέρει το ΔΝΤ, «για τα νέα μέλη της Ευρωζώνης υπήρξε πραγματική εισοδηματική σύγκλιση.

Η εισοδηματική σύγκλιση, προσθέτει το Ταμείο, απαιτεί μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας στις χώρες που υστερούν, ενώ η κυκλική και οικονομική σύγκλιση μπορεί να ενισχυθεί με μέτρα βελτίωσης των δημοσιονομικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο Ευρωζώνης, μαζί με βήματα για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς».