ΔΝΤ: Το ΕΥΡΩ έφερε εισοδηματικό χάσμα στις 'φτωχές' χώρες της Ευρωζώνης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Το ΕΥΡΩ έφερε εισοδηματικό χάσμα στις ‘φτωχές’ χώρες της Ευρωζώνης

Οι χώρες του πρώτου κύματος της Ευρωζώνης με χαμηλότερο εισόδημα, όπως της Ελλάδας, είδαν να μεγαλώνει η εισοδηματική απόκλισή τους από τις πιο αναπτυγμένες χώρες…