ΕΕ: Νέοι κανόνες για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών – Τραπεζικές μεταφορές σε 10 δευτερόλεπτα

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
ΕΕ: Νέοι κανόνες για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών - Τραπεζικές μεταφορές σε 10 δευτερόλεπτα

Με στόχο τα μεταφερόμενα ποσά να φτάνουν αμέσως στους τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών λιανικής και επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέους κανόνες.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως, στόχος της νομοθεσίας είναι να διασφαλίσει ότι οι ιδιώτες πελάτες των τραπεζών και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, δεν θα χρειάζεται να περιμένουν για να μπουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό τους, παράλληλα με την ενίσχυση της ασφάλειας των τραπεζικών πληρωμών.

Οι τράπεζες και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μεταφορές ποσών είναι οικονομικά προσιτές και διεκπεραιώνονται αμέσως.

Το κείμενο, το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, επικαιροποιεί τους ισχύοντες κανόνες για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Η συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών της Ε.Ε. εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο με 599 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 35 αποχές.

Άμεσες πιστώσεις εντός δέκα δευτερολέπτων!

Οι άμεσες μεταφορές ποσών σε ευρώ θα εκτελούνται άμεσα (ανεξάρτητα από την ημέρα ή την ώρα που δίνεται η εντολή) και τα χρήματα θα πρέπει να φτάνουν στο λογαριασμό του παραλήπτη μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα.

Ο πληρωτής θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται στο ίδιο διάστημα για το αν τα μεταφερόμενα χρηματικά ποσά έχουν τεθεί στη διάθεση του δικαιούχου.

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν ενταχθεί στην ευρωζώνη θα πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες για λογαριασμούς που προσφέρουν ήδη συνήθεις συναλλαγές σε ευρώ, μετά από μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο.

Θα υπάρξει ειδική παρέκκλιση από την πραγματοποίηση πληρωμών εντός δέκα δευτερολέπτων για τέτοιους λογαριασμούς όταν η εντολή δίνεται εκτός εργάσιμων ωρών, δεδομένων των πιθανών ανησυχιών σχετικά με την πρόσβαση σε συναλλαγματική ρευστότητα.

Διασφάλιση της ασφάλειας καταναλωτών και κυρώσεις!

Για τη διασφάλιση της ασφάλειας, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να εφαρμόζουν άρτια και επικαιροποιημένα μέτρα ανίχνευσης και πρόληψης, ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά ποσών σε λάθος λογαριασμό λόγω απάτης ή σφάλματος.

Για τον σκοπό αυτό, οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ θα πρέπει αμέσως, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις ή τέλη, να παρέχουν υπηρεσίες για την επαλήθευση της ταυτότητας του δικαιούχου.

Ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, οι πάροχοι θα πρέπει να επιτρέπουν στους πελάτες τους να καθορίζουν το μέγιστο ποσό που επιθυμούν για άμεσες μεταφορές ευρώ, το οποίο θα μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα πριν από την επόμενη συναλλαγή.

Εάν ένας πάροχος δεν εκπληρώσει τα καθήκοντά του για την πρόληψη της απάτης με αποτέλεσμα οικονομική ζημία, ο πελάτης θα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Οι πάροχοι που προσφέρουν άμεσες μεταφορές χρημάτων θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν κατά πόσον οποιοσδήποτε πελάτης υπόκειται σε κυρώσεις ή άλλα περιοριστικά μέτρα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Καμία αλλαγή στις χρεώσεις

Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από παρόχους για άμεσες συναλλαγές σε ευρώ δεν μπορούν να είναι υψηλότερες από τις επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται σε ανάλογες μη άμεσες συναλλαγές.

Ο εισηγητής Michiel Hoogeveen (Συντηρητικοί, Ολλανδία) δήλωσε:

Ο κανονισμός για τις άμεσες πληρωμές σηματοδοτεί τον πολυαναμενόμενο εκσυγχρονισμό των πληρωμών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Οι καταναλωτές δε χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζουν αναμονή δύο ή τριών εργάσιμων ημερών για να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους. Δημιουργούμε κάτι για το οποίο οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις πραγματικά ενδιαφέρονται: μεταφορές χρημάτων εντός 10 δευτερολέπτων ανά πάσα στιγμή.

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 12 μήνες για να εφαρμόσουν τον κανονισμό.

Με πληροφορίες από: euro2day.gr