τραπεζικό
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: Η εμπιστοσύνη επανέρχεται στην ελληνική οικονομία

Η εμπιστοσύνη σταδιακά επανέρχεται στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, η κυβέρνηση έχει διπλασιάσει το ποσόν που οι καταθέτες θα μπορούν να αποσύρουν από τους λογαριασμούς τους από τη Δευτέρα…