Ελλάδα: Αισιόδοξα τα γραφήματα που δημοσιοποίησε ο κ. Πέτσας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, δημοσίευσε δύο γραφήματα από τα οποία προκύπτει πως η Ελλάδα έχει καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με άλλες χώρες, τόσο στον αριθμό των κρουσμάτων, όσο και στον αριθμό των θυμάτων του COVID-19.

Στο πρώτο γράφημα που δημοσίευσε ο κ. Πέτρας, φαίνεται πως σε σχέση με το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Πορτογαλία, που έχουν παραπλήσιους πληθυσμούς, η Ελλάδα έχει τον μικρότερο αριθμό κρουσμάτων.

Στο δεύτερο γράφημα προκύπτει πως, σε σύγκριση με τις ίδιες χώρες, ο αριθμός των θυμάτων από τον COVID-19 στην Ελλάδα είναι εμφανώς μικρότερος και πως η χώρα μας έχει τα λιγότερα θύματα.