Επιπλέον 105 έργα στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Επιπλέον 105 έργα στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Επιπλέον 105 έργα συνολικού ύψους 340.323.000 ευρώ εντάσσονται για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Ανάμεσα στα έργα που εντάσσονται περιλαμβάνονται:

  • Δεκαοκτώ έργα στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» συνολικού προϋπολογισμού 104,1 εκατ. ευρώ, όπως το έργο για την αναζωογόνηση προσφυγικών κατοικιών του Δήμου Πατρέων.
  • Επτά  έργα στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», συνολικού προϋπολογισμού 58,4 εκατ. ευρώ, που αφορούν ολοκληρωμένα προγράμματα για την επεξεργασία των απορριμμάτων σε μεγάλα αστικά κέντρα και Δήμους ανά την χώρα.
  • Δεκαεπτά  έργα που αφορούν την αγροτική οδοποιία, συνολικού προϋπολογισμού 47,6 εκατ. ευρώ, που αφορούν στη βελτίωση και αναβάθμιση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας σε περιοχές όπως των Δήμων Φλώρινας, Μετσόβου και  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
  • Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» εντάχθηκαν επτά έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,05 εκατ. ευρώ.
  • Στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», έντεκα  έργα που αφορούν στην «αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», συνολικού προϋπολογισμού 38,7 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι εντάχθηκαν για πρώτη φορά έργα, συνολικού ύψους χρηματοδότησης 46,7 εκατ. ευρώ, για δεκατρείς  δικαιούχους Δήμους οι οποίοι δεν είχαν έως τώρα εντάξεις στο Πρόγραμμα, όπως το έργο αστικής αναζωογόνησης που αφορά σε δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης αστικών περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον Δήμο Νέστου και στον Δήμο Παγγαίου.

Κατόπιν αυτού, απομένουν μόνον τρεις δικαιούχοι Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντάξεις στο Πρόγραμμα.