Συμμετοχή της ΕΓΣ στο συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Συμμετοχή της ΕΓΣ στο συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

H Ελληνογερμανική συνέλευση παρούσα στα μεγάλα γεγονότα που αφορούν την κυκλική οικονομία. Συμμετοχή στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και του ιδιωτικού τομέα το Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ στην Αθήνα εστίασε στον εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων και στις δράσεις επιτάχυνσης της μετάβασης στην κυκλική Οικονομία, στη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, τη Διαχείριση των Αποβλήτων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων αλλά και στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης.

Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, της  κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των επιχειρήσεων και φορέων αποτέλεσε ένα από τα επίκεντρα της συζήτησης .

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τους αρμοδίους φορείς για τα ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων και κυκλικής οικονομίας συμμετείχε στη συνεδρία με θέμα: “Ο ρόλος των τοπικών αρχών & των πόλεων για την επίτευξη κυκλικότητας σε τοπικό επίπεδο – Κυκλικές Πόλεις.

Συμμετοχή της ΕΓΣ στο συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

O διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων AWB Bergisch Gladbach, παρουσίασε παραδείγματα από ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων στον αστικό ιστό γερμανικών πόλεων που κέρδισαν το έντονο ενδιαφέρον του κοινού.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια με το θέμα της κυκλικής οικονομίας και  της βιώσιμης επεξεργασίας απορριμμάτων στους ελληνικούς Δήμους με άμεσο σκοπό την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος στον τομέα της της κυκλικής οικονομίας σε κάποιον ελληνικό Δήμο.

Στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo_Forum της 86ης ΔΕΘ η ΕΓΣ συμμετείχε σε ακόμη μία εκδήλωση της ΕΕΔΣΑ με θέμα «Κυκλική Οικονομία: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τη Βόρεια Ελλάδα».

Το παρόν έδωσαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας.

Συμμετοχή της ΕΓΣ στο συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

Η συζήτηση και ιδιαίτερα η παρουσίαση του Έπαρχου Schwäbisch Hall κου Gerhard Bauer, για τους απαραίτητους σχεδιασμούς, τις καλές πρακτικές στην ΕΕ και την εφαρμογή τους στην ελληνική επικράτεια, όσον αφορά την διαχείριση στερεών αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία, έδωσε τροφή για μια πολύ παραγωγική συζήτηση.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση θα συνεχίζει να υποστηρίζει με αμείωτο ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες, που προωθούν τη σημασία και τα θετικά αποτελέσματα της κυκλικής οικονομίας.