Επιστολή του Σ.Γ.Κ.Μ προς το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Βαυαρίας

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Σύλλογος Ελλήνων γονέων και κηδεμόνων Μονάχου Διασχολική Συνέλευση

Άμεση και ουσιαστική ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου στην απόφαση-έκπληξη του Υπουργείου Παιδείας και την αλλαγή στο καθεστώς εξετάσεων των μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι μαθητές στις Σχολές Υγείας.

Ύστερα από διαβούλευση με τα πλέον αρμόδια συλλογικά όργανα, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Λυκείων Μονάχου και Στουτγάρδης, συντάχθηκε η παρακάτω επιστολή, την οποία και υπογράφουν όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι.

Στη διαβούλευση συμμετείχε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Νυρεμβέργης, ο οποίος, αν και συμφώνησε με το περιεχόμενο της επιστολής, αποφάσισε να κινηθεί αυτόνομα!

Ακολούθως η επιστολή των παραπάνω Συλλογικών Οργάνων προς το Υπουργείο Παιδείας.

Μόναχο, 06/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:
11
Προς     : Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου
Υπόψη :
Συντονιστή Δρ. Παπατσίμπα
Κοιν.     : 1. Γενική Πρόξενο κ
. Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου
2. Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
3. Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Βαυαρίας
4. Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας

 

Αξιότιμε κ. Συντονιστά,

Όπως γνωρίζετε, με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 820/28.03.2016, που αφορά την εισαγωγή των ομογενών στα Ανώτατα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλάζει το καθεστώς εξετάσεων των μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι μαθητές στις Σχολές Υγείας.

Η αλλαγή αυτή συνίσταται στην κατάργηση του μαθήματος της Βιολογίας ως ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα που είναι απαραίτητα για την εισαγωγή στις Ιατρικές Σχολές και την αντικατάσταση του με το μάθημα των Μαθηματικών.

Μέσα από την διαβούλευση και με άλλους συλλογικούς φορείς γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι ένωσαν την φωνή τους με εμάς και λόγω του θεσμικού ρόλου μας οφείλουμε να σας υπογραμμίσουμε ότι η αλλαγή αυτή προκαλεί μέγιστο προβληματισμό στους ήδη αγχωμένους υποψήφιους που αφορά τον χρόνο δημοσιοποίησης της, δηλαδή λίγους μήνες πριν τις καθοριστικές-για την μετέπειτα πορεία της ζωής ενός υποψήφιου-εξετάσεις.

Πέρα από το αν σημασιολογικά τα Μαθηματικά ως Ακαδημαϊκό Πεδίο έχουν αμεσότερη σχέση με την Ιατρική από ότι η Βιολογία, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή  τόσο σε θεσμικό πλαίσιο όσο και σε γενικότερα εκπαιδευτικά θέματα σε πολύ μικρή χρονική απόσταση από τις εν λόγω εξετάσεις συνιστά παράγοντα αποσταθεροποίησης που απαξιώνει την συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται από τους μαθητές αλλά και από τους γονείς τους οι οποίοι με δαπάνες τόσο σε ψυχικό/ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό ακόμα, προσπαθούν να συμπαρασταθούν στα παιδιά τους σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή της ακαδημαϊκής καριέρας τους.

Επειδή με τη μέχρι τώρα πορεία σας ως επικεφαλής του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης μας έχετε δώσει την εντύπωση ενός ανθρώπου ευαίσθητου στα προβλήματα της Ελληνόφωνης εκπαίδευσης και δεδομένης της μικρής χρονικής απόστασης από τις εξετάσεις για την εισαγωγή των Ελληνοπαίδων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, θα θέλαμε να μεταβιβάσετε στους προϊσταμένους σας άμεσα την πρόταση μας που είναι η εξής: μόνο για αυτό το συγκεκριμένο σχολικό έτος να δοθεί η δυνατότητα στους υποψήφιους να επιλέξουν ανάμεσα στο μάθημα των Μαθηματικών ή στο μάθημα της Βιολογίας!

Θεωρούμε ότι αυτή η λύση βελτιστοποιεί τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία που καταβάλλεται από τους Διδάσκοντες και τους Διδασκόμενους όσο και τον τελικό στόχο της Πολιτείας που είναι η απρόσκοπτη επαφή των Ομογενών μαθητών με τα Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας μας.

Μετά τιμής  για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γραμματέας

Ιωάννης Χαλιάσος                                             Πέτρος Καρκάρης

Τα Συλλογικά Όργανα Διαβούλευσης:

Σύλλογος Γονέων Λυκείου Μονάχου

για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Δόικα

____________________________

Σύλλογος Γονέων Λυκείου Στουτγκάρδης

για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Νικηφόρος Μιχαηλίδης

________________________________________________________

Ευχαριστούμε τον διαδικτυακό Τόπο Περιήγησης

thespro.gr

για την έμπρακτη υποστήριξη!

________________________________________________________