«Τεκτονικός κλονισμός» στα ταμεία της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος

Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος

Από τις ανακριτικές αρχές διορίστηκε πραγματογνώμονας οικονομολόγος, προκειμένου να ερευνήσει το ακριβές ύψος του ελλείμματος, αλλά και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην ιεραρχία της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος αλλά και άλλων τεκτονικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα για υπεξαίρεση κατ΄ εξακολούθηση, η οποία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και σε άλλα τεκτονικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, οι ανακριτικές αρχές διόρισαν πραγματογνώμονα οικονομολόγο, ο οποίος καλείται μέσα σε 30 ημέρες να κάνει φύλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία:

  1. της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος από το 2008 έως σήμερα,

  2. της Τεκτονικής Αδελφότητας από το 2008 έως σήμερα και

  3. του Τεκτονικού Ιδρύματος από το 2006 έως σήμερα.

Μετά το πέρας της έρευνας ο πραγματογνώμονας οφείλει να παραδώσει σχετική έκθεση στις ανακριτικές αρχές.

Η εντολή που έχει λάβει ο πραγματογνώμονας είναι, μεταξύ των άλλων, να ελέγξει τα βιβλία εσόδων και εξόδων, ποιοι ήταν αρμόδιοι για τις αναλήψεις, ποιοι ήταν υπεύθυνοι για τις εισπράξεις των χρημάτων, πότε έγιναν αναλήψεις και από ποια πρόσωπα και ποιο είναι το έλλειμμα σε κάθε ένα από τρία αυτά Νομικά Πρόσωπα.

Ταυτόχρονα, ο πραγματογνώμονας θα διενεργήσει οικονομικό έλεγχο από το 2005 έως σήμερα στο «Μεγάλο Στρατόπεδο των Ιπποτών της Ελλάδος και της Κύπρου» (Ναΐτες Ιππότες), από το οποίο εκταμιεύτηκαν περίπου δύο εκατ. ευρώ και μεταφέρθηκαν στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος.