Χαμιντιέ, το χωριό των Ελλήνων Κρητικών στη Συρία!

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΑ
Χαμιντιέ