Χαμιντιέ, το χωριό των Ελλήνων Κρητικών στη Συρία!

Χαμιντιέ