Προσωπικά δεδομένα!
Σε περίπτωση που επιλέξεις να μας στείλεις ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή προσωπικών δεδομένων, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα το χειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα, υπό την αυστηρότερη ασφάλεια και σε πλήρη συμφωνία με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων!