Τα κενά στα Ελληνικά σχολεία…καλά κρατούν!

Τα κενά στα Ελληνικά σχολειά...καλά κρατούν!

Παρά τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων για κάλυψη όλων των κενών έως τα τέλη Οκτωβρίου 2017, βρισκόμαστε στα μέσα Φεβρουαρίου 2018 και οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς στην περιοχή ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου αυξάνονται συνεχώς.

Η πάγια τακτική του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων,

  • να υπόσχεται αλλά να μην πράττει,
  • να τσεκουρώνει επιμελώς τα κίνητρα για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό,
  • να μην αξιοποιεί κατάλληλα το επιτόπιο προσωπικό

οδηγούν στη συνεχή υποστελέχωση των Ελληνικών σχολείων και έμπρακτα σημαίνει ότι κανένα σχολείο δεν μπορεί να διαμορφώσει πλήρες πρόγραμμα και να λειτουργήσει σωστά.

Η πολιτική αυτή έχει ως συνέπεια την ελλιπέστατη, αποσπασματική, με μεγάλες καθυστερήσεις και ακροβασίες συνεχών παραβιάσεων των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών αλλά και την επιπλέον επιβάρυνση των γονέων που καλούνται, άμεσα ή έμμεσα, να καλύψουν αυτά τα κενά.

Τα συλλογικά όργανα Γονέων και κηδεμόνων επιδίδονται σε έναν διαρκή αγώνα δρόμου προσπαθώντας -τις περισσότερες φορές μάταια- να ευαισθητοποιήσουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων για την ιδιαιτερότητα των ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό, το δικαίωμα των Ελληνοπαίδων στην Ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την ανάγκη για έγκαιρη και επαρκή στελέχωσή των σχολείων.

Η παρακάτω επιστολή της Σχολικής Επιτροπής του 5ου Ελληνικού Ιδιωτικού Δίγλωσσου Δημοτικού Σχολείου Μονάχου προς τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου, επισημαίνει  την ελλιπή και αναποτελεσματική στελέχωση του εν λόγω σχολείου αλλά και τα προβλήματα που απορρέουν από τα κενά που δημιουργούνται, επικρίνοντας ταυτόχρονα την συμπεριφορά του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού.

Αν σκέφτεσαι για ένα χρόνο, φύτεψε ένα σπόρο. Αν σκέφτεσαι για δέκα χρόνια φύτεψε, ένα δέντρο. Αν σκέφτεσαι για 100 χρόνια, δίδαξε ανθρώπους.<span class="su-quote-cite">Κομφούκιος</span>

Πως να σκέφτεται άραγε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων;;;