Περισσότερα από 177.000 σετ ρομποτικής στα σχολεία

Περισσότερα από 177.000 σετ ρομποτικής στα σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξασφαλίζει -με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- περισσότερα από 177.000 σετ ρομποτικής για παιδιά 4-15 ετών νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου, προσαρμοσμένα ανά ηλικιακή ομάδα και μαθησιακές ανάγκες.

Στόχοι της εξασφάλισης των ρομποτικών συστημάτων για όλα τα παιδιά που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι, μεταξύ άλλων:

  • Η εξοικείωση των μαθητών με τον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία.
  • Η προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας.
  • Η ενίσχυση της ομαδικής εργασίας.
  • Η ενασχόληση των μαθητών με την επίλυση προβλημάτων.
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και πολύτιμων νοητικών δεξιοτήτων.
  • Η καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας.

Σημειώνεται ότι η εκπαιδευτική ρομποτική έχει ενταχθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων από τη φετινή σχολική χρονιά μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο, ενώ προβλέπεται και στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.