Πρόωρη αποπληρωμή του δανείου της Ελλάδας στο ΔΝΤ

ΕSM και το EFSF με την Ελλάδα η πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ

Σύμφωνα με τις συμβάσεις δανείων του ΕSM και το EFSF με την Ελλάδα, η πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ έχει ως αποτέλεσμα το αναλογικό ποσό των δανείων του ΕSM και το EFSF να καταστεί αμέσως οφειλόμενο και πληρωτέο.

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την δεσμευτική υποχρέωση πρόωρης αποπληρωμής των δανείων ΕSM και EFSF σε σχέση με την προγραμματισμένη δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) .

Η παραίτηση από τον ΕSM και το EFSF σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή σε κανένα από τα ιδρύματα.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του ESM και του EFSF Klaus Regling:

Xάρη στην παραίτηση που εγκρίθηκε σήμερα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ.

Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά της χώρας, χάρη στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη της αγοράς στην Ελλάδα, καθώς ακολουθεί τις χώρες του προγράμματος ESM / EFSF, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, οι οποίες έχουν αποπληρώσει τα δάνεια του ΔΝΤ εκ των προτέρων.

Ο ESM και το EFSF είναι ο μακροπρόθεσμος εταίρος της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να εφαρμόσει πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του χρέους – αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας.