Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Γερμανίας Αὐγουστίνου

Αυγουστίνος

Ο Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, Αυγουστίνος, εξέδωσε ποιμαντορική εγκύκλιο για την Πρωτοχρονιά. Το μήνυμα του Μητροπολίτη προς τους πιστούς:

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2019
Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

* * *

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Πρώτη μέρα τοῦ νέου ἔτους σήμερα καὶ ὅλοι μας ἐπιθυμοῦμε ν᾽ ἀκούσουμε ἕναν καλὸ λόγο, μιὰ εὐχή, νὰ λάβουμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ μᾶς συνοδεύει ὁλόκληρη τὴν χρονιὰ ποὺ ἀρχίζει.

Στὴν Ἐκκλησία μας, κάθε φορὰ ποὺ μαζευόμαστε γιὰ νὰ λειτουργήσουμε, βγαίνει μιὰ συγκεκριμένη στιγμὴ ὁ ἱερέας στὴν Ὡραία Πύλη καί, εὐλογώντας τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, λέει: «Ἡ χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ εἶναι μὲ ὅλους σας»! Τί ἅγια λόγια! Τί ὄμορφο δῶρο γιὰ τὸν καθένα μας καὶ τοῦτο ὄχι μόνο μία φορά, ἀλλὰ κάθε φορὰ ποὺ τελοῦμε τὴν Θεία Λειτουργία!

Σκεφθεῖτε νὰ τὸ νιώθαμε βαθιὰ μέσ᾽ στὴν καρδιά μας, πόσο μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεός, ποὺ μᾶς προσφέρει ἀδιάλειπτα τὴν χάρη τοῦ Υἱοῦ Του, μὲ τὴν ὁποία τὰ ἀδύνατα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους γίνονται δυνατά! Μᾶς προσφέρει καὶ τὴν ἀγάπη Του, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει πὼς μᾶς ἀναγνωρίζει ὡς παιδιά Του καὶ νοιάζεται γιὰ μᾶς ὅσο κανεὶς ἄλλος! Μᾶς προσφέρει, ἐπιπλέον, καὶ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα μας, γιὰ νὰ μᾶς καθαρίζει ἀπὸ κάθε κηλίδα καὶ νὰ μᾶς δυναμώνει σὲ κάθε ἔργο ἀγαθό!

Ὡραιότερη εὐχὴ ἀπ᾽ αὐτὴν δὲν ὑπάρχει! Εὐχή, μάλιστα, ποὺ ἀνανεώνεται, ὅπως ἤδη ἀνέφερα, κάθε φορὰ ποὺ προσφέρουμε τὴν Θεία Εὐχαριστία γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Βέβαια, καί ἡ εὐχὴ αὐτή, ὅπως καὶ ὅλες οἱ εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, δὲν λειτουργοῦν μὲ αὐτόματο ἢ μαγικὸ τρόπο. Ἀπαιτοῦν καὶ τὴν δική μας συμμετοχὴ γιὰ νὰ γίνουν πραγματικότητα στὴ ζωή μας. Τί μποροῦμε, ὅμως, νὰ κάνουμε ἐμεῖς καὶ μὲ ποιόν τρόπο, γιὰ νὰ λάβουμε τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ;

Μᾶς τὸ ἀποκαλύπτει ὁ νέος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Πορφύριος: «Τὸ θέμα εἶναι ν᾽ ἀνταποκριθοῦμε στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Νὰ ζητᾶμε νὰ γίνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ συμφέρον, τὸ πιὸ ἀσφαλὲς γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ ὅσους προσευχόμαστε. Ὁ Χριστὸς θὰ μᾶς τὰ δώσει ὅλα πλούσια. Ὅταν ὑπάρχει ἔστω καὶ λίγος ἐγωισμός, δὲν γίνεται τίποτα!».

Καὶ καταλήγει ὁ ἅγιος Πορφύριος: «Θέλετε νὰ βρεῖτε τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς; Νὰ διαβάζετε Ἁγία Γραφή. Νὰ ἐκκλησιάζεσθε. Νὰ πλησιάσετε τὸν Χριστό, νὰ Τὸν ἀγαπήσετε. Νὰ προσέχετε τὶς ἀκολουθίες: ὄρθρο, ἑσπερινό, ἀπόδειπνο κ.λπ., γιατὶ τὰ λόγια τους εἶναι γραμμένα ἀπὸ ἁγίους. Εἶναι λόγια ἅγια, ἐρωτικὰ πρὸς τὸν Χριστό, τὴν Παναγία μας. Νὰ τὰ διαβάζετε μὲ χαρὰ καὶ ἀγάπη καὶ ἀγαλλίαση. Ὅταν δοθεῖτε σ᾽ αὐτὴ τὴν προσπάθεια μὲ λαχτάρα, ἡ ψυχή σας θ᾽ ἁγιάζεται μὲ τρόπο ἁπαλό, μυστικό, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνετε. Τέλεια, βαθιὰ φιλοσοφημένη εἶναι ἡ θρησκεία μας. Τὸ ἁπλὸ εἶναι καὶ τὸ πιὸ πολύτιμο. Ἔτσι ν᾽ ἀγωνίζεσθε στὴν πνευματικὴ ζωή, ἁπλά, ἁπαλά, χωρίς βία».

Εὔχομαι πατρικὰ σὲ ὅλους σας νὰ βρεῖτε τὴν χαρὰ τῆς ζωῆς, ἔτσι ὅπως μᾶς τὴν περιγράφει ὁ ἅγιος Πορφύριος. Διότι ἡ ἀλήθεια, ποὺ μόνο στὴν Ἐκκλησία μας τὴν ζοῦμε, εἶναι πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν! Σ᾽ αὐτὸ τὸ πνεῦμα, εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος!

 

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2019
Ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος


Neujahrsbotschaft 2019
des Metropoliten Augoustinos von Deutschland,
Exarchen von Zentraleuropa

* * *

 

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland!

Heute ist der erste Tag des neuen Jahres und alle wollen wir ein gutes Wort hören, einen Wunsch; wir wollen den Segen Gottes empfangen, der uns das ganze Jahr, das nun beginnt, begleiten möge.

Wenn wir in der Kirche zusammenkommen, um die Göttliche Liturgie zu feiern, gibt es jedes Mal jenen Moment, wenn der Priester vor die Königliche Tür tritt und ausruft: “Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Hl. Geistes sei mit euch allen!“ Was für heilige Worte! Was für ein schönes Geschenk für einen jeden von uns, das uns nicht nur einmal, sondern jedes Mal, wenn wir die Göttliche Liturgie feiern, zugesagt wird!

Stellen wir uns vor, dass wir tief in unserem Herzen verspüren, wie sehr Gott uns liebt, dass Er uns ständig die Gnade Seines Sohnes schenkt, durch die, all das, was für die Menschen unmöglich ist, möglich wird! Er schenkt uns auch seine Liebe, was bedeutet, dass er uns als seine Kinder annimmt und für uns sorgt wie kein anderer! Schließlich schenkt er uns auch die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns, er reinigt uns so von jedem Makel und gibt uns Kraft zu jedem guten Werk.

Einen schöneren Wunsch gibt es nicht! Und es ist, wie gesagt, ein Wunsch, der jedes Mal erneuert wird, wenn wir die hl. Eucharistie für das Heil der Welt feiern. Natürlich ist es ein Segenswunsch, der wie alle Gebete in unserer Kirche nicht magisch oder von selbst wirkt. Er verlangt auch von uns die eigene Beteiligung, damit er in unserem Leben wirken kann. Was können wir also tun und wie können wir die Gaben Gottes empfangen?

Der neue Heilige unserer Kirche, Vater Porphyrios, offenbart uns: “Worum es geht ist dies – dass wir auf Gottes Liebe antworten mit dem Gebet und dem Halten der Gebote, dass wir darum bitten, dass der Wille Gottes geschehe. Das ist das Heilsamste, das Sicherste für uns und für all jene, für die wir beten. Christus wird uns das alles in Fülle schenken. Doch wenn auch nur ein klein wenig Egoismus da ist, geschieht nichts!”

Und der hl. Porphyrios fährt fort: „Wollt ihr die Freude in eurem Leben finden? Lest die Heilige Schrift! Geht in die Kirche! Sucht die Nähe Christi und liebt ihn! Achtet auf die Worte der Gottesdienste, Morgenlob, Vesper, Komplet usw., denn diese Worte sind von Heiligen geschrieben worden. Es sind heilige Worte, voller Liebe für Christus, für die Muttergottes. Lest sie mit Freude und Liebe und Jubel. Wenn ihr das mit Eifer tut, wird eure Seele auf sanfte, geheimnisvolle Weise heilig. Vollkommen, bis ins Tiefste durchdacht und erprobt ist unsere Religion. Das Einfache ist auch das Kostbarste. So kämpft denn im geistigen Leben auf einfache, sanfte Weise, ohne Zwang.”

Väterlich wünsche ich Euch allen, dass ihr die Freude im Leben finden möget, so wie dies der hl. Porphyrios beschreibt. Denn die Wahrheit, die wir nur in der Kirche vernehmen, ist, dass Christus alles für uns ist. In diesem Sinn: Ein gesegnetes neues Jahr!

 

Bonn, 1. Januar 2019
Euer
+ Metropolit Augoustinos von Deutschland