Έρχεται “σαρωτικό” πολυνομοσχέδιο και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης!

πολυνομοσχέδιο και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Σαρωτικό πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα αποτυπώνεται σε πολλές σελίδες, θα φέρει , προς ψήφιση στη Βουλή, μέσα  στο καλοκαίρι, ο υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης.

Το πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνει διατάξεις:

Α. Για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Β. Για τα  Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Εκτιμάται  ότι η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή θα γίνει προς τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.

Στόχος είναι μέχρι τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου   να συζητηθεί και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το γενικό πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου θα το δούμε   μετά τις 7 Ιουνίου, αφού θα έχει ολοκληρωθεί ο Εθνικός Διάλογος σε όλα τα επίπεδα και θεσμοθετημένα όργανα.

Μέσα από το πολυνομοσχέδιο θα τηρηθούν και οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης  για την παιδεία προς τους θεσμούς  , οι οποίες προβλέπουν:

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ευθυγράμμιση του αριθμού διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ,

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.

Η κυβέρνηση  δεσμεύτηκε τα νέα μέτρα θα διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα.

ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ

Βασικό ρόλο στην κατάρτιση του “σαρωτικού” πολυνομοσχεδίου θα παίξει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ.

Το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ήδη ολοκληρώνουν την επικαιροποίηση για  την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011.

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μεταξύ άλλων,η κυβέρνηση δεσμεύτηκε στους θεσμούς , η επανεξέταση να αξιολογήσει

  1. την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου»
  2. το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και πανεπιστημίων)
  3. τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  4. την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων
  5. την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Πηγή: esos.gr