Θάσος και Reutlingen – Συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας!

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Θάσος και Reutlingen

Σε ψηφιακή συνάντηση που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ), εκπρόσωποι από το νησί της Θάσου και της επαρχίας του Reutlingen είχαν την ευκαιρία να συντονίσουν από κοινού τον σχεδιασμό της συνεργασίας τους.

Στο επίκεντρο της επιτυχημένης τηλεδιάσκεψης βρέθηκε το μακρόπνοο δασοκομικό έργο για το νησί της Θάσου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Ανώτερη Σχολή Δασοκομίας και Δασικής Ανάπτυξης του Rottenburg και το αντίστοιχο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με στόχο την αντιπυρική προστασία και την αναδάσωση της Θάσου.

Φοιτητές και φοιτήτριες από τις δύο χώρες υποστηρίζουν το έργο και συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίησή του. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν η τρέχουσα κατάσταση και τα περαιτέρω βήματα του έργου.

Το έργο που υποστηρίζεται από την Ελληνογερμανική Συνέλευση συνδυάζει την πρακτική εφαρμογή και την ακαδημαϊκή έρευνα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Μια φοιτήτρια από την Ανώτερη Σχολή Δασοκομίας και Δασικής Ανάπτυξης του Rottenburg, η οποία συμμετείχε σε ένα επιμορφωτικό ταξίδι με θέμα την έρευνα των δασικών πυρκαγιών στη Θάσο, είχε τη δυνατότητα, μέσω του γραφείου της ΕΓΣ στη Θεσσαλονίκη, να αναπτύξει επαφές και να συλλέξει δεδομένα για την πτυχιακή της διατριβή με τίτλο: «Πράσινη Θάσος, πορεία προς τα Μηδενικά απόβλητα».

Συνεργασία και προώθηση τοπικών προϊόντων

Ακόμα ένα σημαντικό σημείο της ψηφιακής συνάντησης ήταν μια παρουσίαση εκ μέρους της επαρχίας του Reutlingen σχετικά με την προώθηση τοπικών προϊόντων.

Με τη βοήθεια ορισμένων παραδειγμάτων από βέλτιστες πρακτικές, παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα και οι διάφορες δυνατότητες προώθησης των τοπικών προϊόντων.

Η συγκεκριμένη θεματική, η οποία κατέχει σημαντική θέση σε πολλές συνεργασίες της ΕΓΣ, προσφέρει σε πολλούς δήμους την ευκαιρία να συνδυάσουν τις δικές τους τοπικές και περιφερειακές αγορές με τις ανάγκες του τουρισμού.

Οι δύο δήμοι αντάλλαξαν τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των τοπικών προϊόντων, σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν περαιτέρω η διαχείριση αποβλήτων, καθώς και η ανταλλαγή μαθητών μεταξύ των δύο δήμων. Για την εμβάθυνση της συνεργασίας στα ζητήματα αυτά θα ακολουθήσει νέα συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ΕΓΣ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την παραγωγική συνεργασία των δύο δήμων προσφέροντας την αμέριστη υποστήριξή της.