συντονιστή εκπαίδευσης Μονάχου
ΑΠΟΨΕΙΣ

Είναι δυνατόν;

Διαβάζουμε και ακούμε αυτές τις μέρες ότι υπάρχει απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης Μονάχου να ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ την λειτουργία του 4ου δημοτικού σχολείου και…