Ανακοίνωση του ιδρύμματος Παλλάδιον για το σχολικό συγκρότημα “Αριστοτέλης”

Ανακοίνωση του ιδρύμματος Παλλάδιον για το σχολικό συγκρότημα "Αριστοτέλης"

Καταγράφοντας τη μεγάλη ανησυχία και την αγωνία των μαθητών και των γονέων, το ίδρυμα Παλλάδιον εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά στο θέμα της μελλοντικής στέγασης της σχολικής μονάδας στο Freimann.

Anakinosi gia Aristotelis