Καυστική απάντηση της ΕΛΜΕ Βαυαρίας στον Νίκο Φίλη!

ΕΛΜΕ Βαυαρίας

Καυστική είναι η απάντηση της ΕΛΜΕ Βαυαρίας προς τον Νίκο Φίλη, σχετικά με τις αμοιβές των εκπαιδευτικων στις σχολικες μονάδες της Βαυαρίας.

Η ΕΛΜΕ Βαυαρίας καλεί τον κ. Φίλη να τους κοινοποιήσει τα στοιχεία που επικαλείται και αποδεικνύουν τις υπέρογκες αμοιβές αποσπασμένων συναδέλφων τους. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, η ΕΛΜΕ Βαυαρίας τονίζει ότι θα θεωρηθεί πως οι καταγγελίες σε βάρος των εκπαιδευτικών αδιακρίτως είναι ασύστολα ψεύδη και κακοήθεις συκοφαντίες.

Ακολούθως η απάντηση της ΕΛΜΕ Βαυαρίας στον Νίκο Φίλη

Για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε με λύπη ότι ο Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης βάλλει εναντίον των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Βαυαρίας.

Επειδή κρίνουμε ότι έχει ελλιπέστατη πληροφόρηση σχετικά με την αμοιβή των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση θεωρούμε καθήκον μας να ενημερώσουμε για μια ακόμη φορά για την κατάσταση που επικρατεί στα Γυμνάσια και Λύκεια της Βαυαρίας.

Όπως έχουμε και σε προηγούμενη επιστολή επισημάνει οι σχολικές μονάδες της Βαυαρίας επιχορηγούνται από την Βαυαρική κυβέρνηση. Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των Γυμνασίων και τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά.

Προϋπόθεση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια είναι η Γερμανομάθεια, επιπέδου Γ2 για τη διδασκαλία των μαθημάτων της γερμανόφωνης ζώνης ( Μαθηματικά στα Γερμανικά, Φυσική, Βιολογία, Γεωγραφία, ΑWT, Αγγλικά) και επιπέδου τουλάχιστον Α2 για τη διδασκαλία των μαθημάτων της ελληνόφωνης ζώνης.

Από το σχολικό έτος 2012 και εξής πρακτική του υπουργείου ήταν να τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν την απαιτούμενη γερμανομάθεια και στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, ανεξάρτητα από το είδος της απόσπασής τους (με ή χωρίς ειδικό επιμίσθιο).

Η απόφαση αυτή είχε τις εξής συνέπειες:

  • Εκπαιδευτικοί με γερμανομάθεια που είχαν αποσπαστεί με επιμίσθιο λάμβαναν αποζημίωση από τις Βαυαρικές επιχορηγήσεις και το ελληνικό δημόσιο δεν τους κατέβαλε το ειδικό επιμίσθιο. Δηλαδή το δημόσιο απαλλασσόταν από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού επιμισθίου.
  • Εκπαιδευτικοί με γερμανομάθεια μπορούσαν να αποσπαστουν πέραν της 5ετίας ανευ επιμισθίου και με την τοποθέτηση στα γυμνάσια είχαν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής στην Βαυαρία, το οποίο ιδιαίτερα στο Μόναχο είναι εξαιρετικά υψηλό (ενδεικτικό κόστος ενοικίου 800 Ευρώ για 60 τετραγωνικά, σε εργατικές συνοικίες). Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί επανακρίνονταν κάθε χρόνο και κατατάσσονταν σε νέους πίνακες απόσπασης, σε υψηλή σειρά λόγω αυξημένων τυπικών προσόντων.
  • Οι εκπαιδευτικοί κάλυπταν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Γυμνασίων, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των ελληνικών σχολείων από τις γερμανικές αρχές (υπενθυμίζουμε ότι τα σχολεία της Νυρεμβέργης απειλήθηκαν με οριστικό κλείσιμο).

Οι εκπαιδευτικοί για την παροχή των υπηρεσιών τους στα Γυμνάσια λάμβαναν αποζημίωση από τις Βαυαρικές επιχορηγήσεις,  που για 12 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως αντιστοιχεί σε 1319 Ευρώ μηνιαίως. Επισημαίνουμε ότι κάποιοι συνάδελφοι δίδασκαν στα γυμνάσια 10 ή 8 ή 6 ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι μηνιαίως κέρδιζαν λιγότερα.

Κανείς όμως δεν ξεπέρασε τις 14 ώρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην  την υπ’ αριθ. Φ.821/3417E/178276/Ζ1/21-11-2013 υπουργική απόφαση. Επιπλέον οι ίδιοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωναν τον ωράριο τους, εργαζόμενοι στο Λύκειο με προσαύξηση ωραρίου κατά 3 ώρες εβδομαδιαίως για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι διατεθειμένοι να κοινοποιήσουν σε όποιον τους ζητήσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις απολαβές τους.

Ως ΕΛΜΕ ζητούμε να μας κοινοποιηθούν τα στοιχεία που επικαλείται ο κ. Υπουργός και αποδεικνύουν τις υπέρογκες αμοιβές αποσπασμένων συναδέλφων μας. Αν κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιηθεί, οι καταγγελίες σε βάρος των εκπαιδευτικών αδιακρίτως είναι ασύστολα ψεύδη και κακοήθεις συκοφαντίες.

Για την ακρίβεια των γραφομένων μας προσθέτουμε ότι στα Λύκεια της Βαυαρίας υπηρετούσαν και εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι με επιμίσθιο, το οποίο κατέβαλλε το ελληνικό δημόσιο. Αυτοί, μη έχοντας γερμανομάθεια τουλάχιστον επιπέδου Α2, δεν ήταν δυνατόν να τοποθετηθούν στα Γυμνάσια και για αυτό το λόγο τοποθετούνταν στα Λύκεια.

Κατά το περασμένο σχολικό έτος, 2015-2016, αναφέρουμε ότι στο Λύκειο Μονάχου υπηρετούσαν μόνον 2 εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας (διαθέτουμε στοιχεία και ονόματα), αποσπασμένοι από τον εναλλακτικό πίνακα των Αγγλικών.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά η πολιτική του Υπουργείου είναι να μην τοποθετείται κανείς εκπαιδευτικός που έχει απόσπαση χωρίς επιμίσθιο στα Γυμνάσια. Αυτοί τοποθετούνται στα Λύκεια ενώ στα Γυμνάσια τοποθετούνται όσοι έχουν απόσπαση με επιμίσθιο.

Με την ανακοίνωση των νέων αποσπάσεων στο τέλος Αυγούστου, πολλοί από τους νέοποσπώμενους εκπαιδευτικούς ήρθαν αρχές Σέπτεμβρη στο Μόναχο, δεν μπόρεσαν να βρούν σπίτι και έκαναν αίτηση ανάκλησης (διαθέτουμε ονόματα).

Στο εύλογο ερώτημα γιατί δεν τους δόθηκαν τα σπίτια των συναδέλφων, των οποίων η απόσπαση έληξε και επέστρεψαν στην Ελλάδα, απαντάμε ότι αυτοί έφυγαν ήδη τέλος Ιουλίου, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Επομένως το Υπουργείο δεν προχώρησε έγκαιρα σε νέες αποσπάσεις, όπως η ΕΛΜΕ επανειλημμένα ζητούσε.

Αυτό έχει ως συνέπεια:

  • τα Γυμνάσια να έχουν κενά εκπαιδευτικών
  • οι εκπαιδευτικοί που για οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους παρέμειναν στη Βαυαρία χωρίς επιμίσθιο να είναι τοποθετημένοι μόνο στο Λύκειο ενώ θα μπορούσαν να διατεθούν και στο Γυμνάσιο και να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες

Για τους παραπάνω λόγους για μια ακόμη φορά καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να σεβαστεί τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς στη Βαυαρία και να μην δημιουργεί εντυπώσεις με ανακριβείς δηλώσεις.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                  Η γεν. Γραμματέας

Ελευθεριάδης Σ.                                           Μπέση Σ.