Απόλυτη αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Απόλυτη αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Όλα τα στοιχεία πιστοποιούν ότι η εθνική μας οικονομία, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες -την εξέλιξη της πανδημίας και την διεθνή ενεργειακή κρίση- έχει μπει σε δυναμική τροχιά, που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 εκτιμάται -από την Κυβέρνηση- στο 6,9% του Α.Ε.Π. και για το 2022 στο 4,5%, ενώ ακόμη θετικότερες είναι οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η ανάπτυξη φέτος θα φτάσει φέτος το 7,1%.

Περεταίρω, υπάρχει σημαντική αύξηση των εξαγωγών που -όπως εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- θα είναι τόσο για φέτος όσο και για τα δύο επόμενα χρόνια η υψηλότερη πανευρωπαϊκά.

Σημαντική αύξηση των επενδύσεων

Επίσης, καταγράφεται ήδη σημαντική αύξηση των επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι τόσο  για 2021 όσο και για το 2022, θα είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα σημειώνεται σημαντική μείωση της ανεργίας που το Σεπτέμβριο στο 13% από 16,5% που ήταν τον Σεπτέμβριο 2020 και προβλέπεται να συνεχίσει να αποκλιμακώνεται.

Το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών πρώτο εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε -σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ε.Κ.Τ.- κατά 7,2%.

Ο πληθωρισμός τον περασμένο Οκτώβριο ήταν στο τρίτο χαμηλότερο επίπεδο της Ε.Ε. (2,8% στη χώρα μας έναντι 4,4%στην Ε.Ε.) και -σύμφωνα με Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- θα παραμείνει τόσο για φέτος, όσο και για το 2022, στα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρώπης.