Έκθεση για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό

ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Την έκθεση  που περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά και άλλα στοιχεία σχετικά με την  ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης.

ekthesi-Elllinismou-diasp_gr_parliament_26.1.2016a

Πατήστε εδώ για να δείτε την έκθεση