Έκθεση για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Την έκθεση  που περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά και άλλα στοιχεία σχετικά με την  ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης.

ekthesi-Elllinismou-diasp_gr_parliament_26.1.2016a

Πατήστε εδώ για να δείτε την έκθεση