Ίδρυση Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Ίδρυση Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας

Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Μεσόγειος είναι το hot spot της περιβαλλοντικής κρίσης, γι’ αυτό,  είναι αναγκαία η άμεση υιοθέτηση πολιτικών που να μετριάζουν τις επιπτώσεις και να ενισχύουν την προσαρμοστικότητα όλων στα νέα κλιματικά δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε την ίδρυση Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, όπου εθελοντές αλλά και στελέχη της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων θα παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών καθώς και ειδική εκπαίδευση,

Η Ελλάδα προωθεί έναν αναβαθμισμένο μηχανισμό πολιτικής προστασίας – με μια καινοτόμο προσέγγιση, τον συνδυασμό της Κλιματικής Κρίσης με την Πολιτική Προστασία με όχημα το τρίπτυχο «πρόληψη, προετοιμασία/ετοιμότητα- ανθεκτικότητα».

Επιπλέον η Ελλάδα φιλοδοξεί επίσης να προωθήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανταλλαγής πυροσβεστών μεταξύ χωρών της ΕΕ για την ενίσχυση της αμοιβαίας βοήθειας προς τον ευρωπαϊκό Νότο κατά την επόμενη αντιπυρική περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω ακαδημία εθελοντές αλλά και στελέχη της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων θα παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ενώ θα έχουν και ειδική εκπαίδευση.