Το Eurogroup αποδεσμεύει 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα

Το Eurogroup αποδεσμεύει 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα

Πράσινο φως για την αποδέσμευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, από το Eurogroup, ανάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της 12ης έκθεσης μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας που δόθηκε στη δημοσιότητα και η οποία διαπιστώνει πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων παρά την πανδημία.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κερδίζει έδαφος και προβλέπει ότι η δυναμική αυτή θα διατηρηθεί, χάρη στην εφαρμοζόμενη πολιτική, καθώς και στην αναμενόμενη ισχυρή ώθηση από την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

Κάνει ειδική αναφορά στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε και εξακολουθεί να υλοποιεί η Κυβέρνηση για την προστασία των θέσεων εργασίας σε ευάλωτους τομείς, και τη διαφύλαξη του δυναμισμού του επιχειρηματικού τομέα στη διάρκεια της πανδημίας.

Πιστοποιεί ότι η Κυβέρνηση σημείωσε σημαντική πρόοδο στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι οι αποκρατικοποιήσεις, η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την πραγματοποίηση επενδύσεων, η ψηφιοποίηση του Κράτους, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση, το Κτηματολόγιο, το νέο πλαίσιο πιστοποίησης της αναπηρίας, οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ,  οι μεταρρυθμίσεις στη  Δικαιοσύνη.

Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους

Η έκθεση επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και υπογραμμίζει τα οφέλη από την προωθούμενη πρόωρη αποπληρωμή του υπολοίπου των δανείων προς το Δ.Ν.Τ., καθώς και ενός σημαντικού ποσού από τα διμερή δάνεια προς τις χώρες της Ευρωζώνης.

Επισημαίνει τη διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας σε υψηλά επίπεδα και τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Επικροτεί την ολοκλήρωση δύο σημαντικών παρεμβάσεων στα πεδία της δημοσιονομικής πολιτικής και της ενέργειας.

Τη λειτουργική ταξινόμηση των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης στον Προϋπολογισμό του 2022 η οποία επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν το σύνολο των δαπανών σε κάθε τομέα όπως η Εκπαίδευση, η Υγεία, η Κοινωνική Προστασία, η Περιβαλλοντική Προστασία κ.λπ., Και για τα μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.