Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η Ημερίδα για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό

Πραγματοποιήθηκε η 2η Ημερίδα για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η Ημερίδα για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό στο φιλόξενο χώρο του Ελληνικού Σπιτιού στο Παρίσι το Σάββατο, 16.03.2024, με θέμα: «Προοπτικές της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη: Προτάσεις των φορέων της Ομογένειας».

Την Ημερίδα συνδιοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού και η Ελληνική Κοινότητα Παρισίων και σε αυτήν συμμετείχαν Σύλλογοι Γονέων και εκπρόσωποι Ελληνικών Κοινοτήτων από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο και εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στις Μονάδες Ελληνόγλωσης Εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Την Ελληνική Πολιτεία εκπροσώπησαν δια ζώσης ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία, κ. Ζεβελάκης και διαδικτυακά, ο κ. Πασσάς, Γενικός Διευθυντής στη Δ.Ι.Π.Ο.Δ.Ε. και η κα Μπερνίκου, Προϊσταμένη της Δ.Ι.Π.Ο.Δ.Ε.

Συμμετείχαν,  επίσης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., κ. Παπαγγελής και διαδικτυακά ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του, κ. Κουτσογιάννης.

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας εκπροσωπήθηκε μετά από πρόσκληση, από τη Γενική Γραμματέα, Παναγή Ρεβέκκα Μαρίνα, η οποία συμμετείχε στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης των εκπαιδευτικών με τα εξής θέματα: 1. « Προβλήματα των εκπαιδευτικών, συνθήκες διαβίωσης και εξάσκησης των εκπαιδευτικών καθηκόντων», 2. «Προοπτικές της ψηφιακής διδασκαλίας».

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η Ημερίδα για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό

Σε μια κατάμεστη αίθουσα για περισσότερες από 9 ώρες συζήτήθηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν γονείς και εκπαιδευτικούς από όλες τις χώρες που συμμετείχαν. Τα συμπεράσματα μπορούν να συνοψιστούν επιγραμματικά στα εξής:

  1. Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού: γονείς, εκπαιδευτικοί και Ελληνική Πολιτεία, μέσω των Υπουργείων Παιδείας, Εξωτερικού και Οικονομικών.
  2. Είναι απαραίτητη η συνεργασία και η τακτική επικοινωνία μεταξύ των τριών αυτών φορέων, για να εντοπίζονται εγκαίρως τα προβλήματα και να επιλύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  3. Ο κ. Πασσάς υποσχέθηκε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με γονείς και εκπαιδευτικούς.
  4. Βασικά προβλήματα των σχολείων του εξωτερικού είναι α. η υποστελέχωση και β. εκπαιδευτικά ζητήματα που σχετίζονται με το σύστημα κάθε χώρας.
  5. Η κα Μπερνίκου τόνισε πως φέτος έγιναν πολύ λίγες αιτήσεις για απόσπαση στο εξωτερικό, αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση για αύξηση επιμισθίου, που θα ήταν ένα σοβαρό κίνητρο, για να έρθουν εκπαιδευτικοί.
  6. Ο κ. Παπαγγελής και ο κ. Κουτσογιάννης ανακοίνωσαν πως το Κ.Ε.Ε. ετοιμάζει ένα πρόγραμμα – πλαίσιο για τα σχολεία ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού που θα λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής.

Όλοι οι φορείς που συμμετείχαν αντάλλαξαν απόψεις με ζωντάνια και απέδειξαν το ειλικρινές  ενδιαφέρον  που υπάρχει από όλες τις πλευρές για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Στο τέλος της ημερίδας τονίστηκε από όλους η ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης των φορέων μεταξύ τους, καθώς τα περισσότερα προβλήματα είναι κοινά.