Μετεγγραφές μαθητών Γ’ τάξης Γ.Ε.Λ. εξωτερικού

metegrafes_mathiton_3_taksis_gel_eksoterikou

Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφο προς τα Συντονιστικά Γραφεία Εξωτερικού ζητά έως και τις 22-04-2016 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής των μαθητών της Γ’ (τρίτης) τάξης των Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ (τρίτης) τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

Για τις παραπάνω μετεγγραφές και μόνο, σύμφωνα με το έγγραφο του υπ. Παιδείας, δεν απαιτείται έγκριση για εκπρόθεσμη μετεγγραφή αλλά βεβαίωση του Συντονιστή εκπαίδευσης ότι οι μετεγγραφές αυτές γίνονται λόγω της συμμετοχής των προαναφερόμενων μαθητών στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ (τρίτης) τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

Τα ατομικά δελτία, στα οποία θα αναγράφεται η προφορική βαθμολογία των δυο τετραμήνων, θα θεωρούνται από τον Συντονιστή εκπαίδευσης και θα παραδίδονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στους ενδιαφερόμενους μαθητές, ώστε να τα προσκομίσουν έγκαιρα στο σχολείο όπου πρόκειται να μετεγγραφούν.