Οι δήμοι Θάσου και Reutlingen εμβαθύνουν τη συνεργασία τους

Θάσου και Reutlingen

Στη δεύτερη ψηφιακή τους συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, το νησί της Θάσου και η επαρχία του Reutlingen, με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ), εμβάθυναν περισσότερο στο σχεδιασμό του έργου τους.

Μετά την πρώτη ψηφιακή τους συνάντηση όπου συζητήθηκε το κοινό δασοκομικό έργο στη Θάσο και η προώθηση των τοπικών και περιφερειακών προϊόντων, στο επίκεντρο των συζητήσεων της δεύτερης συνάντησης τους σε σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκαν τα θέματα του τουρισμού και της διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και η συνέχιση του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών.

Σε ότι αφορά τον τουρισμό, συζητήθηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες βελτίωσης της ήδη υπάρχουσας προσφοράς, καθώς και η προώθηση του τουρισμού πεζοπορίας και ποδηλασίας.

Η ΕΓΣ υποστηρίζει τους δύο εταίρους με την εμπειρία και τη γνώση της στον τομέα του τουρισμού, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων  βιώσιμες και καινοτόμες ιδέες στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και του οινοτουρισμού.

Στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, από την πλευρά του Reutlingen παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες από τον  φορέα ειδικού σκοπού για τη διαχείριση απορριμμάτων και υπήρξε κάλεσμα τους συμμετέχοντες από τη Θάσο να επισκεφθούν το Reutlingen προκειμένου να γνωρίσουν εκ του σύνεγγυς τις εν λόγω πρακτικές.

Ο Δήμαρχος Θάσου ανακοίνωσε την επεξεργασία ενός νέου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων για την Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τέλος, οι εκπρόσωποι των δύο περιοχών συμφώνησαν να δρομολογήσουν την προγραμματισμένη ανταλλαγή μαθητών μεταξύ του Metzingen και της Θάσου. Η εν λόγω ανταλλαγή, η οποία αναμένεται να συμβάλλει στη διαπολιτισμική κατανόηση και την επέκταση της συνεργασίας των δύο δήμων, θα πραγματοποιηθεί  μέσα στον επόμενο χρόνο.

Οι δύο εταίροι θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε στενή επαφή για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν, ενώ, από τη μεριά της, η Ελληνογερμανική Συνέλευση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων.