Πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτου Γερμανίας Αυγουστίνου

Πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτου Γερμανίας Αυγουστίνου

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, Αυγουστίνος, εξέδωσε ποιμαντορική εγκύκλιο για το Άγιο Πάσχα.

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Αυγουστίνου προς τους πιστούς.

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2023
Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης
Aὐγουστίνου

* * *

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Φθάσαμε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Κυριακὴ τοῦ Πάσχα. Γιορτάζουμε σήμερα τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ μᾶς προσφέρει ζωή· τὴ μόνη ἀληθινὴ ζωή. Τρία εἶναι τὰ πράγματα ποὺ κανονικὰ συμβαίνουν στὴ συνέχεια: Ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. Στὶς ἐνορίες μας, ὅμως, ὅπου ἕνας ἱερέας εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ περισσότερες πόλεις, μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν, ἐκ τῶν πραγμάτων, ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὅλα ξεκινοῦν μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ ἱερέα νὰ λάβουμε ἐκεῖνο τὸ μοναδικὸ φῶς, ποὺ δὲν δύει ποτέ, καὶ νὰ δοξάσουμε τὴν πηγὴ αὐτοῦ τοῦ φωτός, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς. Στὴ συνέχεια, βαστώντας τὶς ἀναμμένες λαμπάδες μας, βγαίνουμε ἀπὸ τὸν ναό. Ἀφοῦ ἀκούσουμε τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ποὺ μᾶς διηγεῖται πῶς ἔγινε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ψάλλουμε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ὕμνο τῆς νίκης: «Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκροὺς πατώντας μὲ τὸν θάνατό Του τὸν θάνατο καὶ χάρισε, σ᾽ ὅσους βρίσκονται στὰ μνήματα, ζωή». Ψάλλουμε ὅλοι μαζὶ αὐτὸν τὸν ὕμνο, ὄχι μία ἀλλὰ δέκα φορές, διότι πάνω στὴ γῆ ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἀκούστηκε πιὸ χαρμόσυνο μήνυμα ἀπ᾽ αὐτὸ καὶ δὲν χορταίνουμε νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε, ἀφοῦ ἀφορᾶ στὸν καθένα καὶ στὴν καθεμία ἀπὸ μᾶς.

Ἐπιστρέφοντας στὸν ναό, ἀρχίζουμε νὰ ψάλλουμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ πανέμορφα τροπάρια, λουσμένα στὸ φῶς καὶ στὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὰ μᾶς βοηθοῦν νὰ ἔχουμε προσωπικὴ συμμετοχὴ στὸ μοναδικὸ αὐτὸ γεγονὸς καὶ μὲ καθαρὴ καρδιὰ νὰ δοξάσουμε τὸν Κύριο τῆς δόξης. Ὁ ἀναστάσιμος ὄρθρος τελειώνει μὲ τὴν ἀνάγνωση τοῦ λεγομένου Κατηχητικοῦ Λόγου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Πρόκειται γιὰ ἕνα μικρὸ κείμενο ποὺ ἐξηγεῖ τὸ νόημα καὶ τὴ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία, ἁπλόχερα καὶ δίχως προϋποθέσεις, δωρίζεται σὲ ὅλους, ὅσοι ἀντιλαμβάνονται τὴ σημασία της κι ἐπιθυμοῦν νὰ μετέχουν σ᾽ αὐτή, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἀτέλειές τους.

Ἡ Θεία Λειτουργία ἀρχίζει καὶ πάλι μὲ τὸν ὕμνο τῆς νίκης, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν». Καὶ πάλι δέκα φορές· μέχρι νὰ φθάσει στὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς μας ἡ ἀπαράμιλλη χαρὰ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ θάνατος δὲν ἔχει πιὰ τὸν τελευταῖο λόγο. Ἀκολουθοῦν τὰ ἀναγνώσματα: τὸ ἀποστολικό, ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, ποὺ μᾶς λέει τί ἔκανε ὁ Κύριος μετὰ τὴν ἀνάσταση μέχρι τὴν ἀνάληψή Του· καὶ τὸ εὐαγγελικό, ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιο, ποὺ μέσα σὲ λίγους στίχους ἀνακεφαλαιώνει τὸ θαυμαστὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, μὲ κέντρο τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Λόγου. Αὐτὸς εἶναι ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπ᾽ Αὐτὸν καὶ μόνο πηγάζει ἡ χάρη καὶ ἡ ἀλήθεια.

Συνεχίζει ἡ Θεία Λειτουργία μέχρι νὰ κληθοῦμε νὰ μεταλάβουμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἐνῷ ψάλλεται ὁ ὕμνος: «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε». Μὲ τὴ θεία κοινωνία, ὅπως ἀκριβῶς τὸ λέει ὁ ὕμνος, γευόμαστε τὴν πηγὴ τῆς ἀθανασίας, τὴ νίκη πάνω στὸν θάνατο. Ἡ γιορτὴ τελειώνει μὲ τὸν διάλογο μεταξὺ ἱερέα καὶ πιστῶν. Τρεῖς φορὲς ἀναφωνεῖ ὁ ἱερέας: «Χριστὸς ἀνέστη», καὶ τρεῖς φορὲς ἀποκρίνεται ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ: «ἀληθῶς ἀνέστη». Καὶ πάλι λέει ὁ ἱερέας: «Δόξα τῇ αὐτοῦ τριημέρῳ ἐγέρσει», γιὰ ν᾽ ἀπαντήσει ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ: «Προσκυνοῦμεν αὐτοῦ τὴν τριήμερον ἔγερσιν».

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας,

σᾶς περιέγραψα ἐν συντομίᾳ τὰ πανέμορφα πράγματα ποὺ συμβαίνουν τούτη τὴ βραδιά. Σᾶς καλῶ καὶ σᾶς παρακαλῶ: κανεὶς νὰ μὴ γυρίσει τὴν πλάτη του στὸν Κύριό μας, μετὰ τὸ πρῶτο «Χριστὸς ἀνέστη» ποὺ θ᾽ ἀκουστεῖ, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει βιαστικὰ στὸ σπίτι του. Μείνετε ὡς τὸ τέλος, γιὰ νὰ χαροῦμε ὅλοι οἱ πιστοὶ μαζὶ αὐτὴν «τὴ γιορτὴ τῶν γιορτῶν». Πρῶτα ἂς καθίσουμε στὸ ἅγιο Τραπέζι τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καὶ μετὰ ἂς ἀκολουθήσει τὸ τσούγκρισμα τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν καὶ τὸ γιορτινὸ τραπέζι στὶς οἰκίες μας. Ἔτσι θὰ φανερώσουμε ὅτι νιώθουμε τί ἀπίστευτο δῶρο μᾶς ἔκανε ὁ Θεός· ἔτσι θὰ εἶναι εὐλογημένο τὸ Πάσχα καὶ ὅλες οἱ μέρες τῆς ζωῆς μας. Τὸ εὔχομαι πατρικὰ σὲ ὅλους. Καλὴ ἀνάσταση!

Ὁ Μητροπολίτης σας

† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος


Osterbotschaft 2023
des Metropoliten Augoustinos von Deutschland,
Exarchen von Zentraleuropa

* * *

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland!

Jetzt haben wir das heilige Osterfest erreicht. Heute feiern wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, der uns das Leben schenkt; das einzig wahre Leben. Drei Dinge finden nun üblicherweise statt: die Feier der Auferstehung, der Morgengottesdienst und die österliche Göttliche Liturgie. Allerdings kann es in jenen Kirchengemeinden, wo ein Pfarrer für mehrere Orte zuständig ist, zu Abweichungen von der eigentlichen Ordnung unserer Kirche kommen.

Alles beginnt mit der Einladung des Priesters, das einzigartige Licht zu empfangen, das niemals untergeht, und den Urheber dieses Lichts, unseren Herrn Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, zu verherrlichen. Μit brennenden Kerzen in der Hand ziehen wir dann hinaus vor die Kirche. Nachdem wir die Lesung aus dem Markusevangelium gehört haben, das uns berichtet, wie die Auferstehung Christi stattfand, singen wir zum ersten Mal den Siegeshymnus „Christus ist auferstanden von den Toten, den Tod hat er durch den Tod zertreten und denen in den Gräbern das Leben geschenkt.˝ Wir singen diesen Hymnus alle gemeinsam, und das nicht nur einmal, sondern zehnmal, weil noch nie eine freudigere Botschaft als diese auf Erden gehört wurde. Wir werden darum nicht müde, sie zu wiederholen, da sie einen jeden von uns betrifft.

Wenn wir dann in die Kirche zurückkehren, wird eine Reihe wunderschöner Hymnen gesungen, die ebenfalls vom Licht und der Freude der Auferstehung geprägt sind. Sie helfen uns, dieses einzigartige Ereignis persönlich zu erfahren und mit reinem Herzen den Herrn der Herrlichkeit zu loben. Der Morgengottesdienst endet mit der Verlesung der sogenannten Katechetischen Rede des heiligen Johannes Chrysostomus. Dies ist ein kurzer Text, der die Bedeutung und die Kraft der Auferstehung erklärt, die großzügig und bedingungslos allen geschenkt wird, die ihre Bedeutung verstehen und daran teilhaben möchten, ungeachtet ihrer eigenen Unvollkommenheit.

Die Göttliche Liturgie beginnt dann wieder mit dem Siegeshymnus „Christus ist auferstanden von den Toten“. Und wieder singen wir diesen Hymnus zehnmal; bis die unvergleichliche Freude darüber, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, mitten in unsere Herzen dringt. Es folgen die Schriftlesungen: die erste aus der Apostelgeschichte, die uns berichtet, was der Herr nach der Auferstehung bis zu seiner Himmelfahrt getan hat, und die zweite aus dem Johannesevangelium, die in wenigen Versen Gottes wunderbaren Plan zur Rettung der Menschen zusammenfasst; ein Plan, in dessen Mittelpunkt die Menschwerdung Jesu Christi, des Logos, steht. Er ist das Leben und das Licht der Menschen und von Ihm allein kommen Gnade und Wahrheit.

Die Göttliche Liturgie geht weiter, bis wir eingeladen werden, den Leib und das Blut Christi zu empfangen. Währenddessen wird der Hymnus gesungen: „Empfangt den Leib Christi, kostet vom Quell der Unsterblichkeit!“ Denn in der heiligen Kommunion kosten wir, wie es in dem Hymnus heißt, von dieser Quelle der Unsterblichkeit, empfangen wir den Sieg über den Tod. Der Gottesdienst endet schließlich mit einem Dialog zwischen dem Priester und den Gläubigen. Dreimal ruft er aus: „Christus ist auferstanden“, und dreimal antwortet man: „Er ist wahrhaft auferstanden“. Noch einmal verkündet der Priester: „Ehre sei Seiner Auferstehung am dritten Tag“, woraufhin das Volk antwortet: „Wir verehren Seine Auferstehung am dritten Tag“.

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland,

ich habe Euch hier in aller Kürze die schöne Abfolge der Feier der Osternacht geschildert. Jetzt lade ich Euch ein und bitte Euch: Wendet Euch nicht ab von unserem Herrn, um schon dann, wenn das erste Mal „Christus ist auferstanden“ gesungen wird, schnell nach Hause zurückzukehren. Bleibt bis zum Ende des Gottesdienstes, damit wir uns alle gemeinsam an diesem „Fest der Feste“ erfreuen können. Folgen wir zuerst der Einladung an den heiligen Tisch des Auferstandenen und setzen wir uns erst danach an den festlich gedeckten Tisch in unseren Häusern. So zeigen wir, dass wir verstanden haben, was für ein unglaubliches Geschenk Gott uns gemacht hat. So werden diese Osternacht und alle Tage unseres Lebens gesegnet sein. Dies ist mein väterlicher Wunsch für Euch alle. In diesem Sinne wünsche ich allen ein Gesegnetes Osterfest!

Euer Metropolit

† Augoustinos von Deutschland

 

Γιάννης Χαλιάσος 461 Άρθρα
Δημοσιογράφος, δημιουργός, διαχειριστής και αρχισυντάκτης του GR-News!