Το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτου Γερμανίας Αυγουστίνου

Ο Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, Αυγουστίνος, εξέδωσε ποιμαντορική εγκύκλιο για το Άγιο Πάσχα. Το μήνυμα του Μητροπολίτη προς τους πιστούς:

Πασχαλινὸ Mήνυμα
Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης
Aὐγουστίνου

* * *

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Σὲ λίγα λεπτὰ θ᾽ ἀντηχήσει ἐδῶ καὶ σ᾽ ὅλη τὴν οἰκουμένη τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», τὸ πιὸ χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ κόσμου! Γι᾽ αὐτὸ κι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καλεῖ πανηγυρικὰ καὶ λέει: «Πλούσιοι καὶ φτωχοὶ χορέψτε μαζί. … Ὅσοι νηστέψατε καὶ ὅσοι δὲν νηστέψατε, εὐφρανθεῖτε σήμερα. Τὸ τραπέζι εἶναι γεμᾶτο, ἀπολαῦστε ὅλοι … κανεὶς νὰ μὴ φύγει πεινασμένος». Καὶ θὰ τολμοῦσα νὰ προσθέσω στὰ λόγια τοῦ ἁγίου μας: Πιστοὶ καὶ ὀλιγόπιστοι, ὅσοι ἐμπιστεύεστε τὸν Θεὸ καὶ ὅσοι ἀμφιβάλλετε γι᾽ Αὐτόν, ὅσοι ζῆτε μὲ τὸν Θεὸ καὶ ὅσοι παλεύετε μ᾽ Αὐτόν, ἐλᾶτε ὅλοι νὰ γευτεῖτε τὴν χαρά· ὁ Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὸν θάνατο!

Πολλοὶ Χριστιανοὶ ταλαιπωροῦνται, δυστυχῶς, ἀπὸ τὴν δυσπιστία τους, ἀκόμη καὶ γιὰ ζητήματα τῆς πίστεώς μας· ἴσως καὶ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Προσπαθοῦν νὰ βροῦν κάποια βολικὴ ἐξήγηση ποὺ νὰ ταιριάζει στὴν ἀνθρώπινη λογική. Δὲν τοὺς ἀρκεῖ ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου· «ἂν ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει ἀναστηθεῖ, ἡ πίστη μας εἶναι μάταιη, χωρὶς περιεχόμενο» (Α´ Κορ. 15,17). Κοπιάζουν νὰ βροῦν ἢ νὰ δημιουργήσουν ὅσες ψυχολογικὲς ἀπαντήσεις μποροῦν, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπαναπαυτοῦν σ᾽ ἕνα ἀνθρώπινο νοητικὸ κατασκεύασμα.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅμως, δὲν εἶναι συμπέρασμαὑπόθεση, ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάγεται σὲ νοητικὰ σχήματα. Εἶναι πρωτίστως βίωμα, τὸ ὁποῖο προϋποθέτει ἑκούσια ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς δεσμεύσεις καὶ τοὺς περιορισμοὺς τῶν φθαρτῶν μας αἰσθήσεων. «Ἂς καθαρίσουμε τὶς αἰσθήσεις μας καὶ θὰ δοῦμε τὸ ἀπρόσιτο φῶς τῆς ἀναστάσεως», μᾶς βεβαιώνει ὁ ὑμνωδὸς τῆς ἀναστάσιμης ἀκολουθίας. Πορευθήκαμε τὴ Μ. Τεσσαρακοστή, ὅσο μπορέσαμε ὁ καθένας μας, μὲ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἄσκηση, ὄχι μόνο ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριό μας· μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ συμπονάει κάποιος τὴ δοκιμασία τοῦ γονέα του καὶ θέλει νὰ συμμετέχει σ᾽ αὐτήν. Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου καὶ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων Τὸν ὑποδεχθήκαμε κράζοντας «Εὐλογημένος αὐτὸς ποὺ ἔρχεται σταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριο! Δόξα στὸν ὕψιστο Θεό!» (Μτθ. 21,9). Σταθήκαμε δίπλα Του στὴν προδοσία καὶ τὴ σύλληψη, στὴν καταδίκη καὶ στὰ Πάθη Του. Γευθήκαμε τὴν ἄπειρη μεγαλοθυμία Του καθώς, ὡς ἄκακον ἀρνίον καὶ νέος Ἀδάμ, ἔδειξε ὑπακοὴ μέχρι θανάτου στὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς καὶ κατέβηκε στὸν Ἅδη, γιὰ νὰ σώσει τὸν πρῶτο Ἀδάμ, τὸν ἐξόριστο τοῦ Παραδείσου, μαζὶ μὲ ὅλο τὸ γένος του, δηλαδὴ μαζὶ μὲ ὅλους ἐμᾶς.

Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ὅπως πεθαίνουν ὅλοι ἐξαιτίας τῆς συγγένειας μὲ τὸν Ἀδάμ, ἔτσι, χάρη στὴ συγγένεια μὲ τὸν Χριστό, ὅλοι θὰ λάβουν ξανά ζωή» (Α´ Κορ. 15,22). Ἡ θνητή μας φύση καθαγιάζεται καὶ πλέον ὁ θάνατος ἀπὸ ἔσχατος ἐχθρὸς τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης γίνεται πέρασμα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, συνεχίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Θέλουμε νὰ ξέρετε, ἀδελφοί, τί θὰ γίνει μὲ αὐτοὺς ποὺ πέθαναν, γιὰ νὰ μὴ λυπᾶστε κι ἐσεῖς ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι, ποὺ δὲν ἐλπίζουν πουθενά. Γιατί, ἀφοῦ πιστεύουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς πέθανε κι ἀναστήθηκε, ἔτσι κι ὁ Θεὸς αὐτοὺς ποὺ πέθαναν πιστεύοντας στὸν Ἰησοῦ θὰ τοὺς ἀναστήσει γιὰ νὰ ζήσουν μαζί του» (Α´ Θεσ. 4, 13-14).

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Εἶναι κρῖμα νὰ ἐπηρεαζόμαστε, ἔστω ἐπιφανειακά, ἀπὸ τοὺς ἀρνητὲς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας καὶ τοὺς ἀποστάτες τῆς χάρης Του. Εἶναι κρῖμα νὰ γινόμαστε ψευδεπίγραφα προοδευτικοὶ καὶ ὀρθολογιστές, προσφέροντας ἔτσι ἄθελά μας ὑπηρεσίες στὸ ἀντιχριστιανικὸ πνεῦμα καὶ τὴν μηδενιστικὴ κακοδαιμονία τῆς ἐποχῆς μας, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ σχετικοποίηση τῶν πάντων. Ἂς συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ πίστη μας καὶ τὸ βίωμά μας εἶναι τόσο ἀπαραίτητα, ὅσο ὁ ἀέρας ποὺ ἀναπνέουμε κι ἂς γιορτάσουμε ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ τὰ πάθη μας. Ἐλᾶτε ν᾽ ἀνάψουμε καὶ φέτος τὶς πασχαλινές μας λαμπάδες ψέλνοντας: Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν δοξάζομεν! Ὅσο φυλάγουμε τὸ χάρισμα τῆς πίστεως, ὑπάρχει ἀκόμα ἐλπίδα!

Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοί!

 

Βόννη, Ἅγιο Πάσχα 2019
Ὁ Μητροπολίτης σας
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος


Osterbotschaft
des Metropoliten Augoustinos von Deutschland
* * *

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland!

In nur wenigen Minuten wird hier und überall der Osterruf „Christus ist auferstanden“ erklingen, die schönste Nachricht in dieser Welt! Darum ruft der hl. Johannes Chrysostomus feierlich aus: „Reiche und Arme, tanzt miteinander … Die ihr gefastet habt und die ihr nicht gefastet habt, freut euch heute! Der Tisch ist bereitet, genießet alle! Keiner gehe hungrig von dannen!“ Und ich wage es, diesen Worten des Heiligen noch hinzuzufügen: Gläubige und Kleingläubige, die ihr Gott vertraut und die ihr an ihm zweifelt, die ihr mit Gott lebt und die ihr mit ihm ringt, kommt alle und kostet die Freude. Christus hat uns vom Tod befreit!

Leider quält viele Christen ihr Misstrauen – auch in Fragen, die unseren Glauben betreffen, vielleicht sogar auch die Auferstehung unseres Herrn. Sie suchen nach einer bequemen Erklärung, die mit der menschlichen Logik übereinstimmt. Das Wort des Apostels – „Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, so ist unser Glaube nichtig …“ (1 Kor 15,17) – genügt ihnen nicht. Sie suchen nach psychologischen Antworten und begnügen sich mit einer rationalen, ausgedachten Vorstellung.

Doch die Auferstehung Christi ist kein Resultat, keine Hypothese, nicht die Konsequenz einer rationalen Prämisse. Sie ist in allerster Linie ein Ereignis, eine Erfahrung, deren Wahrnehmung einen freiwilligen Verzicht auf die Zwänge und Beschränkungen unserer vergänglichen Sinne voraussetzt. „Lasst uns die Sinne läutern, und wir werden das unzugängliche Licht der Auferstehung schauen“ – sagt uns der Dichter der Hymnen unseres Ostergottesdienstes. In der Fastenzeit sind wir, ein jeder nach seinen Möglichkeiten, den Weg des Fastens und der Enthaltsamkeit gegangen, nicht nur weil es Tradition unserer Kirche ist, sondern vor allem aus Liebe zu unserem Herrn – auf dieselbe Weise, wie man mit den Prüfungen seines Vaters mitleidet und Anteil nimmt. Am Lazarussamstag und am Palmsonntag haben wir Christus empfangen mit dem Ruf: „Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe!“ (Mt 21,9) Wir waren bei Seinem Verrat und Seiner Verhaftung, bei Seiner Verurteilung und Seinem Leiden dabei. Wir haben Seine unermessliche Langmut gekostet. Wir haben das arglose Lamm, den neuen Adam gesehen, der bis in den Tod dem Willen des Vaters gehorsam war und in die Unterwelt hinabgestiegen ist, um den ersten Adam, der aus dem Paradies verbannt ward, zu erlösen – und nicht nur ihn allein, sondern mit ihm auch all seine Nachkommenschaft, d. h. einen jeden von uns.

Der Apostel Paulus schreibt. „Denn wie in Adam alle sterben (auf Grund ihrer Verwandtschaft mit ihm), so auch werden in Christus (wegen der Verwandtschaft mit Ihm) alle das Leben erlangen.“ (1 Kor 15,22) Unsere sterbliche Natur wird geheiligt, so dass von jetzt an der letzte Feind, der Tod, in einen Übergang zur Liebe Gottes verwandelt ist. Darum fährt der Apostel Paulus fort: „Wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen.“ (1 Thess 4,13-14)

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland,

Es ist schade, dass wir uns, und sei es auch nur oberflächlich, von den Leugnern der Auferstehung Christi und von denen, die Seine Gnade verraten haben, beeinflussen lassen. Es ist schade, dass wir unter der falschen Flagge des Fortschritts und des Rationalismus segeln und so unfreiwillig dem antichristlichen Zeitgeist und dem nihilistischen Elend unserer Zeit, in der alles relativiert wird, zu Diensten sind. Lasst uns begreifen, dass unser Glaube und unsere Glaubenserfahrung ebenso wichtig sind wie die Luft, die wir atmen, und lasst uns feiern – befreit von unseren bösen Leidenschaften. Lasst uns auch in diesem Jahr unser Osterlicht entzünden und singen: „Vor Deinem Kreuz, o Gebieter, fallen wir nieder, und Deine heilige Auferstehung verherrlichen wir!“ Solange wir die Gnade des Glaubens bewahren, gibt es noch Hoffnung!

Brüder und Schwestern: Christus ist auferstanden!

 

Bonn, Ostern 2019
Euer Metropolit Augoustinos von Deutschland