Δελτίο Τύπου ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Πανελλαδικές εξετάσεις των ομογενών

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα ελληνικά σχολεία της Ομογένειας

13-04-16 Διευκρίνιση για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ομογενών

Ως προς το ζήτημα που ετέθη σχετικά με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα ελληνικά σχολεία της Ομογένειας, και ειδικότερα στο πεδίο των Θετικών Σπουδών, σας ενημερώνουμε ότι εντός της ημέρας θα εκδοθεί εγκύκλιος από το ΥΠΠΕΘ με την οποία το μάθημα της Βιολογίας έχει συμπεριληφθεί με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας (1,7).

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων