Το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτου Γερμανίας Αυγουστίνου

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή

Ο Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, Αυγουστίνος, εξέδωσε ποιμαντορική εγκύκλιο για το Άγιο Πάσχα.

Το μήνυμα του Μητροπολίτη προς τους πιστούς.

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2022
Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης
Aὐγουστίνου

* * *

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Ὄμορφη καὶ παράδοξη ἡ σημερινὴ νύχτα! Δὲν πάει καιρὸς ποὺ βρισκόμασταν στὸν Γολγοθᾶ. Στεκόμασταν κάτω ἀπὸ τὸν σταυρὸ τοῦ Κυρίου. Ἀτενίζαμε μὲ λαβωμένες ἀπὸ τὸν πόνο καρδιὲς τὸν μεγάλο Ἐσταυρωμένο. Ἐκεῖνον ποὺ μᾶς ἔμαθε ὅτι ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη εἶναι ἡ ὑπέρτατη θυσία· ὄχι τῶν ἄλλων ἀλλὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας. Καὶ τώρα, ὅπως μᾶς τὸ ὑποσχέθηκε ὁ Ἴδιος, προσδοκοῦμε τὴν ἀνάστασή Του. Σὲ λίγες στιγμὲς τὴν θέση τοῦ πόνου γιὰ τὴν ἀδικία θὰ πάρει ἡ ἀνακούφιση γιὰ τὴν ἀπρόσμενη νίκη τοῦ μεγάλου Θύματος· τὴν θέση τῆς βίας καὶ τοῦ μίσους, σὲ βάρος τοῦ μεγάλου Ἀθώου, θὰ πάρει ἡ εἰρήνη καὶ ἡ συγχώρηση τῆς ἀγάπης Του· ἡ μόνη ποὺ ἔχει τὴν δύναμη νὰ ἑνώνει τὰ ἀντίθετα, νὰ συμφιλιώνει τὰ ἀντίπαλα καὶ νὰ ὑπερβαίνει καὶ τὸν ἴδιο τὸν θάνατο!

Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μᾶς μαθαίνει ὅτι τότε μόνο μποροῦμε νὰ δοῦμε τὴν Ἀνάσταση, ὅταν ἀπαρνιόμαστε τὸν ἑαυτό μας – ἰδίως ἐκεῖνα τὰ ἄσχημα κομμάτια του ποὺ ταλαιπωροῦν ἐμᾶς καὶ τοὺς ἄλλους -, ὅταν σηκώνουμε τὸν προσωπικό μας σταυρὸ καὶ Τὸν ἀκολουθοῦμε[1]. Δὲν ὑπάρχει ἄλλος, σύντομος, δρόμος γιὰ τὴν Ἀνάσταση. Περνάει πάντοτε ἀπὸ τὸν Γολγοθᾶ καὶ πάντοτε μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι «ὁ δικός Του Σταυρός, ὄχι ὁ δικός μας, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μᾶς σώζει. Ὁ δικός Του Σταυρὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δίνει νόημα ἀλλὰ καὶ δύναμη στοὺς ἄλλους»[2].

Πόσο τραγικὰ ἐπίκαιρη, ἰδίως γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας στὴν Οὐκρανία, καὶ πόσο ἀληθινὴ εἶναι ἡ διαπίστωση τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅταν γράφει στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου: Ὅσο ὑπάρχουμε, «ἀπὸ παντοῦ θὰ μᾶς περιμένουν δυσκολίες· πόλεμοι ἀπ᾽ ἔξω, ἀνησυχίες ἀπὸ μέσα»[3]. Ὡστόσο, ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ συνάντησε μὲ θαυμαστὸ τρόπο τὸν Ἀναστημένο Χριστό, διαβεβαιώνει ὅτι, παρ᾽ ὅλες «τὶς θλίψεις, τὶς δυσχέρειες, τὶς στενοχώριες, τὶς ταλαιπωρίες», οἱ Χριστιανοὶ πορευόμαστε «μὲ τὴν ἐντιμότητα, τὴ γνώση τῆς ἀλήθειας, τὴν ἀνεκτικότητα, τὴν καλοσύνη, τὴ φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ἀνυπόκριτη ἀγάπη»[4]. Καὶ συνεχίζει: «μᾶς ἀγνοοῦν καὶ ὅμως γινόμαστε γνωστοί· φτάνουμε στὸ θάνατο, καὶ νὰ ποὺ ζοῦμε· μᾶς βασανίζουν, ἀλλὰ δὲν πεθαίνουμε· μᾶς προξενοῦν στενοχώριες κι ὅμως πάντοτε χαιρόμαστε· εἴμαστε φτωχοί, κάνουμε ὅμως πολλοὺς νὰ πλουτίσουν· δὲν ἔχουμε τίποτε καὶ κατέχουμε τὰ πάντα»[5]!

Στὸ φετινὸ Πάσχα εὔχομαι μαζὶ μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο «ν᾽ ἀνοίξουμε κι ἐμεῖς τὶς καρδιές μας διάπλατα»[6], νὰ πάρουμε δύναμη ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ χάρη ἀπὸ τὸν Ἀναστημένο Κύριό μας, ὥστε ἡ Ἀνάστασή Του νὰ σημάνει καὶ τὴν δική μας προσωπικὴ ἀνάσταση, ν᾽ ἀπαλλαγοῦμε δηλαδὴ ἀπ᾽ τὸν φόβο καὶ νὰ χαιρόμαστε τὴν ἐλευθερία κοντά Του. Νὰ γίνει καὶ γιὰ μᾶς πραγματικότητα τὸ ὄμορφο καὶ παράδοξο τῆς σημερινῆς νύχτας τῆς Ἀναστάσεως: νὰ μὴν ἔχουμε τίποτε κι ὅμως νὰ κατέχουμε τὰ πάντα – στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τῆς δόξης!

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας,

Καλὴ ἀνάσταση!

Ὁ Μητροπολίτης σας
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

[1] Βλ. Μτθ. 16,24.
[2] Alexander Schmemann, Μεγάλη Σαρακοστή – Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, Ἀκρίτας, Ἀθήνα 51991, σ. 90.
[3] Βλ. Β´ Κορ. 7,5.
[4] Βλ. Β´ Κορ. 6,4-6.
[5] Β´ Κορ. 6,9-10.
[6] Βλ. Β´ Κορ. 6,13.


Osterbotschaft 2022

des Metropoliten Augoustinos von Deutschland,

Exarchen von Zentraleuropa

* * *

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland!

Die heutige Nacht ist schön, aber auch eigenartig! Es ist noch nicht lange her, dass wir auf Golgatha waren. Wir standen unter dem Kreuz des Herrn. Wir betrachteten mit von Trauer erfülltem Herz den Gekreuzigten. Ihn, der uns gelehrt hat, dass die wahre Liebe das höchste Opfer ist, das wir erbringen; und zwar nicht die anderen, sondern uns selbst zu opfern. Und jetzt erwarten wir, wie Er es uns zugesagt hat, seine Auferstehung. In wenigen Augenblicken wird an die Stelle des Schmerzes über die Ungerechtigkeit die Erleichterung über den so unerwarteten Sieg dessen, dem dieses große Unrecht geschehen ist, treten; an Stelle der Gewalt und des Hasses gegen diesen wahrhaft Unschuldigen wird der Friede und die Vergebung durch Seine Liebe treten; denn nur diese vermag, Gegensätze zu vereinen, Widersacher zu versöhnen, sogar den Tod selbst zu überwinden!

Der Sohn Gottes lehrt uns, dass wir die Auferstehung nur sehen können, wenn wir uns selbst verleugnen – besonders jene schrecklichen Eigenschaften von uns, die uns und andere belasten –, wenn wir unser persönliches Kreuz auf uns nehmen und Ihm nachfolgen[1]. Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg zur Auferstehung. Er führt immer durch Golgatha; und immer mit der Gewissheit: „Es ist sein Kreuz und nicht das unsere, das uns rettet. Es ist sein Kreuz, das nicht nur anderen Kreuzen einen Sinn gibt, sondern ihnen auch Wirksamkeit verleiht.“[2]

Wie erschreckend aktuell, besonders für unsere Geschwister in der Ukraine, und wie wahr ist die Feststellung des Apostels Paulus, wenn er an die Christen in Korinth schreibt: Solange es uns Menschen gibt, werden uns überall Schwierigkeiten bedrängen, von außen Kämpfe und von innen Ängste.[3] Jedoch versichert uns der Apostel Paulus selbst, der auf wundersame Weise dem auferstandenen Christus begegnete, dass wir Christen trotz aller Leiden, Nöten, Sorgen und Bedrängnisse[4] „durch lautere Gesinnung, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch den Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe“[5] wandeln. Und er fährt fort: „Wir werden verkannt und doch anerkannt; wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben; wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet; uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich; wir sind arm und machen doch viele reich; wir haben nichts und haben doch alles.“[6]

An diesem Osterfest wünsche ich mir gemeinsam mit dem Apostel Paulus, dass auch wir unsere Herzen weit aufgehen lassen[7], dass wir Kraft vom Gekreuzigten und Gnade von unserem auferstandenen Herrn empfangen, damit Seine Auferstehung zu unserer eigenen persönlichen Auferstehung wird, dass uns also die Angst genommen wird und wir uns der Freiheit in seiner Nähe erfreuen. Möge auch für uns die Schönheit und das Eigenartige dieser Auferstehungsnacht Wirklichkeit werden: dass wir nämlich nichts haben und doch alles besitzen — im Namen des Herrn der Herrlichkeit!

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland,

Gesegnetes Osterfest!

Euer Metropolit
† Augoustinos von Deutschland

[1] Vgl. Mt 16,24.
[2] Alexander Schmemann, Die Große Fastenzeit. Askese und Liturgie in der Orthodoxen Kirche, Veröffentlichungen des Instituts für Orthodoxe Theologie 2, München 1994, S. 64.
[3] Vgl. 2 Kor 7,5.
[4] Vgl. 2 Kor 6,4-5.
[5] 2 Kor 6,6.
[6] 2 Kor 6,9-10.
[7] Vgl. 2 Kor 6,13.