Τιμητική διάκριση στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο

Αυγουστίνο
Copyright ÖRBB

Τιμητική διάκριση στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γερμανίας και Έξαρχο Κεντρώας Ευρώπης κ. Αυγουστίνο για την συνολική προσφορά του  στον Διαχριστιανικό διάλογο και την ενότητα των Χριστιανών.

Τὸ Οἰκουμενικὸ Συμβούλιο Γερμανίας (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) διοργάνωσε κεντρικὴ Ἀκολουθία μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Ἑβδομάδας Προσευχῆς γιὰ τὴν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὴν 24η Ἰανουαρίου 2019 στὸν ἱστορικὸ καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Βερολίνου (BerlinerDom).

Αυγουστίνο
Copyright ÖRBB

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀκολουθίας ἔλαβε χώρα εἰδικὴ ἑορταστικὴ ἐκδήλωση, κατὰ τὴν ὁποία τιμήθηκε ὁ Μητροπολίτης μας κ. Αὐγουστῖνος γιὰ τὴν συνολικὴ προσφορά του στὸν διαχριστιανικὸ διάλογο.

Ἔπειτα ἀπὸ σύντομο χαιρετισμὸ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου δρ. KarlHeinzWiesemann, Προέδρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου Γερμανίας, τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Κωνσταντῖνος Μύρων, Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου Γερμανίας, ὁ ὁποῖος διάβασε στὰ γερμανικὰ τὸ ἀπὸ 20ῆς Ἰανουαρίου 2019 Χαιρετιστήριο Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ. κ. Βαρθολομαίου, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκδήλωση αὐτή.

Αυγουστίνο
Copyright ÖRBB

Στὴν συνέχεια σύντομο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἐμμανουὴλ Σφιάτκος, Πρόεδρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου Βερολίνου-Βραδεμβούργου (ÖRBB), ὁ ὁποῖος κάλεσε στὸ βῆμα τὸν Ἐξοχώτατο κ. ChristianWulff, πρώην Πρόεδρο τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, προκειμένου νὰ ἐκφωνήσει τὸν Ἔπαινο(Laudatio) τοῦ τιμωμένου Μητροπολίτου μας.

Αυγουστίνο
Copyright ÖRBB

Ὁ κ. Wulffπαρέθεσε κατ᾽ ἀρχὰς σύντομο καὶ περιεκτικὸ βιογραφικὸ τοῦ Ποιμενάρχου μας, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου ἀνέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα εἶναι ὁ ἀρχαιότερος ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπίσκοπος στὴ Γερμανία. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, κάθε φορὰ ποὺ μιλῶ μαζί του, βλέπω στὰ μάτια του μιὰ νεανικὴ σπίθα καὶ ἕνα ἐνθουσιασμό, σὰν νὰ ἐκλέχθηκε μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο σὲ ἐπίσκοπο».

Στὴν συνέχεια ὁ κ. Πρόεδρος ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ Μητροπολίτου μας ἀναφερόμενος στὴν συμβολή του στὴν προώθηση τῆς ἑλληνογερμανικῆς φιλίας, τὴν ἑδραίωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας καὶ τὴν προσφορά της στὴν πρότυπη ἐνσωμάτωση τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων στὴν γερμανικὴ πραγματικότητα, τὴν ἐπιμόρφωση τῶν νέων στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Μονάχου καὶ τὴν συνεισφορά του στὸν διαχριστιανικὸ διάλογο.

Τόνισε χαρακτηριστικά:

Ἡ ἐνσωμάτωση ἐπιτεύχθηκε δίχως νὰ χαθεῖ ἡ θρησκευτικὴ ταυτότητά τους … Ἡ ἐνεργὸς συμμετοχή του [τοῦ Μητροπολίτου] ὑπῆρξε ὑποδειγματικὴ καὶ πρότυπη. Ἄλλες μεταναστευτικὲς ὁμάδες θὰ μποροῦσαν καὶ πρέπει νὰ μάθουν ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες σας.

Πρὸς τὸ τέλος τοῦ λόγου του ὁ κ. Πρόεδρος εἶπε τὰ ἑξῆς:

Ὁ Μητροπολίτης Αὐγουστῖνος εἶναι ἕνας ἑνοποιητικὸς παράγοντας, τόσο διορθοδόξως ὅσο καὶ μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν τῶν δυτικῶν καὶ ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, μὲ πνεῦμα συμφιλιώσεως καὶ ἐξισορροπήσεως τῶν πραγμάτων.Ὁ Μητροπολίτης Αὐγουστῖνος προσωποποιεῖ κατὰ τὴν γνώμη μου κάτι τὸ ἀρχαῖο ἐκκλησιαστικό: Σεβασμὸ καὶ ἐκτίμηση ἀπέναντι σὲ ὅλους, φιλανθρωπία καὶ κατανόηση. Ἡ διαρκὴς συνείδηση τῆς εὐθύνης καὶ – πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς τὸ ἔχετε προσωπικὰ γευθεῖ – μιὰ ἰδιαίτερη φιλοξενία, τὴν ὁποία αἰσθάνεται κανεὶς κάθε φορὰ ποὺ ἐπικοινωνεῖ μαζί του. Τὸ πόσο αὐτονόητα δίνει μαρτυρία τῆς πίστεώς του, τοῦ ἔχει προσδώσει ἀναγνώριση πέρα ἀπὸ τὰ σύνορα τὰ σύνορα Ὁμολογιῶν καὶ κοσμοθεωριῶν. Ἡ δράση του καθιστᾶ ἀρκετὰ σαφὲς ὅτι τὰ ἀποτελέσματα μιᾶς ζωντανῆς διαχριστιανικῆς προσφορᾶς ὑπερβαίνουν κατὰ πολὺ τὸ ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικό, τὸ ἀμιγῶς χριστιανικὸ πλαίσιο. Ἐπηρεάζουν τὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ τὶς σχέσεις μεταξὺ χωρῶν. … Στὴν πολύμορφη, πολυεθνική, πολυθρησκευτικὴ καὶ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία μας ὑπάρχει ἀνάγκη ἀνθρώπων ὅπως ὁ Μητροπολίτης Αὐγουστῖνος, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐγκαρδιότητα καὶ ἐπιμονή, μὲ ἠρεμία καὶ εὐφυΐα, θὰ ἐργάζονται γιὰ τὴν ἑνότητα μέσα στὴν ποικιλία.

Μετὰ τὸν λόγο τοῦ κ. Προέδρου ἔγινε ἡ παράδοση τῆς περγαμηνῆς στὸν Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος στὴν συνέχεια ἀπηύθυνε εὐχαριστήριο λόγο. Μὲ ἀφορμὴ μία ἰδιαιτερότητα τῆς γερμανικῆς γλώσσας, κατὰ τὴν ὁποία ἡ λέξη Preisσημαίνει τόσο Βραβεῖοὅσο καὶ Τίμημα, ὁ Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε μὲ παραδείγματα στὸ τίμημα, τὸ ὁποῖο κλήθηκε νὰ καταβάλει προσωπικά, προκειμένου νὰ παραμείνει πιστὸς στὸ πνεῦμα τοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου, τὸ ὁποῖο διδάχθηκε στὴν Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης καὶ τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ εἰδοποιὸ στοιχεῖο τῆς Παραδόσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας.

Αυγουστίνο
Copyright ÖRBB

Ὁ Μητροπολίτης μας εἶπε χαρακτηριστικά:

Τὸ “τίμημα τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων”, τὸ ὁποῖο πρέπει κανεὶς νὰ καταβάλει, εἶναι πάντοτε ἡ ἐγκατάλειψη ἐκείνης τῆς “ὑπέροχης ἀπομόνωσης” (splendidisolation), στὴν ὁποία ὅλοι αἰσθανόμαστε ἀσφαλεῖς γιὰ ἑκατονταετίες. Διαχριστιανικὴ συνεργασία σημαίνει οὕτως εἰπεῖν τὴν ἐγκατάλειψη τῆς ἀνέσεως τῆς θαλπωρῆς, προκειμένου νὰ ἐπιτρέψει κανεὶς νὰ φυσήξει στὰ αὐτιά του ὁ δριμὺς ἀέρας τῆς διο-ομολογιακῆς πραγματικότητας. Σημαίνει ἐπίσης τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ βάθρου, πάνω στὸ ὁποῖο θέτουμε ὡς Ἐκκλησίες ἢ ὡς ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τοὺς ἑαυτούς μας, ὥστε νὰ ἔλθουμε σὲ συνάντηση μὲ τὸν ἄλλονἐπὶ ἴσοις ὅροις.

Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στὴν ἀδυναμία ὁρισμένων νὰ κατανοήσουν τὴν εὐλογία τῆς διαχριστιανικῆς συνεργασίας καὶ στὴν ἐπιλογὴ κάποιων ἄλλων νὰ καταφεύγουν σὲ ὕβρεις καὶ συκοφαντίες. Τέλος, εὐχαρίστησε τὸν κ. Πρόεδρο καὶ τοὺς ἐμπνευστὲς τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς, καθὼς καὶ ὅλους ὅσοι μετεῖχαν σ᾽ αὐτήν.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ ναὸς ἦταν κατάμεστος.

Μεταξὺ τῶν ἐπισήμων προσκεκλημένων ἦταν ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς πολιτικῆς, τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν, τοῦ διπλωματικοῦ σώματος, τῶν ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ τοῦ τύπου. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται οἱ παρουσίες: τοῦ Νούντσιου, Ἀρχιεπισκόπου δρ. NikolaEterović, τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βερολίνου κ. HeinerKoch, τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου Μαγδεμβούργου δρ. Gerhard Feige, Προέδρου τῆς Διαχριστιανικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γερμανικῆς Διασκέψεως τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων (Deutsche Bischofskonferenz) καὶ Συμπροέδρου τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως καὶ τῆς Διασκέψεως τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων, τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Εὐαγγελικῆς  Ἐκκλησίας KurhessenWaldeckκ. MartinHein, τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Εὐαγγελικῆς-Μεθοδιστικῆς Ἐκκλησίας στὴν Γερμανία κ. HaraldRückert, τῆς δρ. Elisabeth Dieckmann, Διευθύντριας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου (Ökumenische Centrale) στὴν Φραγκφούρτῃ, τοῦ ἐψηφισμένου Πριμάτου τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας στὴν Γερμανία κ. SerovpeIsakhanyan, τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας στὴν Γερμανία κ. Anba Damian, τῶν Ἐξοχωτάτων Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος κ. Θεόδωρου Δασκαρόλη, τῆς Κύπρου κ. Ἀνδρέα Χατζηχρυσάνθου, τῆς Ἀρμενίας κ. AshotSmbatyan, τῆς Σλοβενίας κ. FrancButκαὶ τῆς Παλαιστίνης δρ. KhouloudDaibes, καὶ τοῦ Ἐντιμ. κ. Cem Özdemir, Βουλευτῆ τοῦ Γερμανικοῦ Ὁμοσπονιακοῦ Κοινοβουλίου καὶ πρώην Ἀρχηγοῦ τοῦ Κόμματος τῶν Πρασίνων. Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας παρόντες ἦταν: ὁ Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Πρωτοσύγκελλος, ὁ Διευθυντὴς Γραμματείας, ὁ Γραμματέας καὶ πλειάδα κληρικῶν.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ παράθεση πλουσίας δεξιώσεως ἀπὸ τὴν Ἐνορία Ἁναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Βερολίνου σὲ αἴθουσα τοῦ BerlinerDom.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Γιάννης Χαλιάσος 461 Άρθρα
Δημοσιογράφος, δημιουργός, διαχειριστής και αρχισυντάκτης του GR-News!