Το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτου Γερμανίας Αυγουστίνου

ΑΓΓΕΛΙΑ

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, Αυγουστίνος, εξέδωσε ποιμαντορική εγκύκλιο για το Άγιο Πάσχα.

Το μήνυμα του Μητροπολίτη προς τους πιστούς.

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2021
Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης

Aὐγουστίνου

* * *

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Ἡ πορεία μας πρὸς τὸ Πάσχα ὁλοκληρώνεται. Σὲ λίγο γιορτάζουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Πέρυσι, τὶς ἅγιες καὶ μεγάλες ἡμέρες, οἱ ἀκολουθίες ἔγιναν χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη συμμετοχὴ τῶν πιστῶν. Φέτος, οἱ ναοί μας εἶναι ἀνοιχτοί, ἀλλὰ τὰ ἀναγκαῖα μέτρα τοῦ κράτους γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας μᾶς περιορίζουν πολύ. Παρόλα αὐτά, ὅλοι – μὲ πρωτοπόρους τοὺς ἱερεῖς μας – καταβάλαμε μὲ αὐτοθυσία, ὅλη τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, κάθε δυνατὴ προσπάθεια, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἐκκλησιαστοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι χριστιανοί. Κι ἐνῶ οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες δὲν ἀφήνουν τὴ χαρά μας νὰ εἶναι ὁλοκληρωμένη, εἴμαστε ὡστόσο ἐδῶ συναγμένοι στὴν προσευχή, γιὰ νὰ χαροῦμε τὴν ὀμορφιὰ τῆς πίστης μας.

Ἡ συμμετοχή μας στὴν ἀναστάσιμη χαρὰ φανερώνει ὅτι πιστεύουμε στὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης, Ἐκεῖνον ποὺ ἔγινε ὁ ἴδιος θυσία, μέσα ἀπὸ τὴ θυσία τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του, γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος. Ὁ Χριστὸς βαδίζει πρὸς τὸν Σταυρό, τὸν πόνο καὶ τὸν θάνατο. Κι ἔτσι ὁ Θεός, ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ μᾶς, γνωρίζει τὴν ἀνθρώπινη ὀδύνη, τὴν ἀπελπισία καὶ τὸν φόβο, καὶ εἶναι καὶ ὁ μόνος ποὺ δίνει νόημα σ᾽ ὅλα αὐτά. Εἶναι ὁ μόνος, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπαλλάξει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν κυριαρχία τους. Κανένας μας, κανένας ἀπὸ ᾽κείνους ποὺ πιστεύουν στὸν Χριστό, δὲν πρόκειται νὰ χαθεῖ. Ἡ πίστη καὶ ἡ ἐλπίδα εἶναι οἱ μόνες δυνατότητες γιὰ νὰ ξεπεράσουμε τὸν ἐγωκεντρισμὸ καὶ τὴν ἀπληστία, τὴν ἀπελπισία καὶ τὸν φόβο.

Ἡ πίστη καὶ ἡ ἐλπίδα εἶναι οἱ μόνες προϋποθέσεις, γιὰ νὰ βροῦμε τὴ δύναμη ν᾽ ἀγαποῦμε φίλους καὶ ἐχθροὺς καὶ νὰ φανερώνουμε τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τώρα. Ὅπως ὄμορφα συνοψίζει ἕνας κορυφαῖος ὀρθόδοξος θεολόγος: «…οἱ χριστιανοὶ ἔχουν καταρχὴν τὸ χρέος νὰ κηρύξουν τὴ μεγάλη χαρὰ τοῦ Πάσχα. Νὰ τὴν κηρύξουν καὶ νὰ τὴν κάνουν νὰ λάμψει μὲ τὸ κάλλος τῆς λειτουργίας καὶ τῆς μαρτυρίας τῶν ἁγίων … Ἔχουμε κληθεῖ νὰ ξεδιπλώσουμε τὴ δύναμη τῆς Ἀνάστασης μέσω τῆς ἱστορίας, νὰ προετοιμάσουμε τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅλων τῶν πραγμάτων στὸν Χριστό».

Διότι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου καὶ ἡ ἀλήθεια αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ δύναμη τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μόνο αὐτὴ ἡ πίστη μπορεῖ νὰ μεταμορφώσει ριζικὰ τὸν καθένα μας. Κι ἂν ἀλλάξουμε ἐμεῖς, τότε θὰ ξεκινήσει ν᾽ ἀλλάζει κι ὁ κόσμος, τότε θὰ ριζώσει καὶ θ᾽ ἀνθίσει ἕνας πολιτισμὸς ἀντάξιος τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, ἐφέτος ὅλους νὰ κηρύξουμε, μέσα μας καὶ γύρω μας, τὴ μεγάλη χαρὰ τῆς Ἀνάστασης: τὸν τελικὸ λόγο δὲν τὸν ἔχει τὸ σκοτάδι τῆς κόλασης καὶ ὁ θάνατος, ἀλλὰ τὸ φῶς τῆς Βασιλείας καὶ ἡ ζωὴ ποὺ μᾶς χαρίζει ἁπλόχερα Αὐτὸς ποὺ πάτησε μὲ τὸν θάνατό Του τὸν θάνατο, ὁ ἀναστημένος Χριστός, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασή μας!

Χριστὸς ἀνέστη!
Ὁ Μητροπολίτης σας
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος


Osterbotschaft 2021

des Metropoliten Augoustinos von Deutschland

* * *

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland!

Unser Weg nach Ostern neigt sich seiner Vollendung zu. In Kürze feiern wir die Auferstehung unseres Herrn. Im vergangenen Jahr fanden an diesen heiligen Tagen unsere Gottesdienste ohne die erforderliche Anwesenheit der Gläubigen statt. In diesem Jahr sind unsere Kirchen zwar geöffnet, aber die notwendigen Maßnahmen, die seitens der Behörden zur Eindämmung der Pandemie beschlossen wurden, schränken uns stark ein. Trotzdem haben wir alle, und hier sind an erster Stelle unsere Geistlichen zu nennen, in der gesamten Großen Woche, unserer Karwoche, jede mögliche Anstrengung unternommen, dass möglichst viele Gläubige an den Gottesdiensten teilnehmen konnten. Und obwohl die äußeren Bedingungen es nicht zulassen, dass unsere Freude vollkommen ist, sind wir doch zum Gebet versammelt, um uns an der Schönheit unseres Glaubens zu erfreuen.

Unsere Teilhabe an der Auferstehungsfreude macht offenbar, dass wir an den Gott der Liebe glauben, der sich selbst geopfert hat durch das Opfer seines einziggeborenen Sohnes, damit die Welt Leben habe. Christus schreitet zum Kreuz, zu seinem Leiden und zum Tod. So kennt der Gott, der für uns Mensch geworden ist, den menschlichen Schmerz, die Verzweiflung und die Angst, und ist gleichzeitig der Einzige, der all dem einen Sinn gibt. Er ist der Einzige, der den Menschen von der Herrschaft dieser Nöte befreien kann. Keiner von uns, keiner von denen, die an Christus glauben, wird verloren gehen. Der Glaube und die Hoffnung sind die einzigen Möglichkeiten, die Selbstsucht und die Gier, die Hoffnungslosigkeit und die Angst zu überwinden.

Nur der Glaube und die Hoffnung befähigen uns nämlich, jene Kraft zu erlangen, unsere Freunde und unsere Feinde zu lieben und das Reich Gottes auf diese Weise bereits jetzt sichtbar werden zu lassen. Wie ein bedeutender orthodoxer Theologe feststellt, „haben die Christen an erster Stelle die Aufgabe, die große Osterfreude zu verkünden. Sie haben sie zu verkünden und durch die Schönheit der Liturgie und das Zeugnis der Heiligen leuchten zu lassen. Wir sind aufgerufen, die Kraft der Auferstehung in der Geschichte auszubreiten, die Rückkehr Christi und aller Dinge zu Christus vorzubereiten.“

Denn Christus ist der Sieger über den Tod und diese Wahrheit stellt die wahre Kraft des Christentums dar. Allein dieser Glaube kann jeden von uns radikal verändern. Und wenn wir uns verändern, dann beginnt sich auch die Welt zu verändern, dann wird eine Kultur entstehen und aufblühen, die der menschlichen Würde entspricht.

So rufe ich euch in diesem Jahr alle dazu auf, uns und allen um uns die große Auferstehungsfreude zu verkünden: Das letzte Wort haben nicht die Dunkelheit der Hölle und der Tod, sondern das Licht des Reiches Gottes und das Leben, das uns freigiebig jener schenkt, der durch seinen Tod den Tod zertreten hat, der auferstandene Christus. Er ist unser Leben und unsere Auferstehung!

Christus ist auferstanden!

Euer Metropolit
† Augoustinos von Deutschland