Βαυαρία: Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Βαυαρία: Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου θα προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών στα Δημοτικά και Γυμνάσια στο Μόναχο και στη Νυρεμβέργη.

Ειδικότερα, το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 15 του ν.4415/2016 (Α’159), το άρθρο 13 του ν.3149/2003 (Α’141), την αριθμ.83046/Η2/30.06.2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση και το υπ’ αριθμ. 6064/Η2/18.01.2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, θα προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των κάτωθι ειδικοτήτων:

 • ΠΕ03 Μαθηματικών
 • ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων)
 • ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
 • ΠΕ70 Δασκάλων
 • ΠΕ82 Μηχανικών για τη διδασκαλία του μαθήματος Technik
 • ΠΕ86 Πληροφορικής

Η μοριοδότηση αυτών θα λάβει υπόψη της τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 83046/Η2/30.06.2020 Υπουργική Απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου semuenchen@sch.gr του ΣΓΕ Μονάχου, έως την Παρασκευή 21/01/2021 και ώρα 12:00 Γερμανίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Τη συνημμένη αίτηση (ΕΔΩ).
 2. Βασικό Πτυχίο και πιστοποιητικό αναλυτικής Βαθμολογίας μεταφρασμένα στα Γερμανικά, εφόσον το πτυχίο έχει ληφθεί στην Ελλάδα.
 3. Διπλώματα Μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/ Διδακτορικό) μεταφρασμένα στα Γερμανικά, εφόσον έχουν ληφθεί στην Ελλάδα.
 4. Βιογραφικό σημείωμα στη Γερμανική
 5. Πιστοποιητικό Γερμανομάθειας
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει
 8. Αντίγραφο διευρυμένου ευρωπαϊκού ποινικού μητρώου (Erweitertes Europäisches Führungszeugnis) ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αίτηση έκδοσής του.
prokyriksi-2

 

Πηγή: Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου