Το Σχέδιο νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την Έρευνα

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Σχέδιο νόμου για την Έρευνα

Το σχέδιο νόμου  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. περιλαμβάνει διατάξεις που  αντιμετωπίζουν  τόσο μείζονα θέματα κατεύθυνσης του ερευνητικού συστήματος, όσο και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, που δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση του ν.4310/2014.

Επίσης, ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων που θα συντελέσουν στην θεραπεία των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των νόμων για την ανώτατη εκπαίδευση (ενδεικτικά των νόμων: 4009/2011, 4027/2011, 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013, 4142/2013, 4178/2013, 4186/2013 ).

Στις προτεινόμενες διατάξεις δεν περιλαμβάνονται θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο του νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα προκύψει από δημόσιο και καθολικό διάλογο με τα Ιδρύματα και τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και την κοινωνία.

Ρυθμίζονται ζητήματα  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων καθώς και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού

Γλωσσομάθειας. Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  καθώς και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Συνεχίζεται ο διάλογος με τους αρμόδιους φορείς και η επεξεργασία διάταξης για την Ιδιωτική Εκπαίδευση, η οποία θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
shedio_nomoy_yppeth_11_4_1

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
aitiologiki_ekthes11416

O ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
pinakas_katargoymenon_diataxeon_11416

H ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ekthesi_axiologisis_11416

Πηγή: esos.gr