Τροπολογία για την κατάργηση του άρθρου 5 του Ν. 4027/11

κατάργηση του άρθρου 5 του Ν. 4027/11

Ο Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης εισηγήθηκε στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκο Φίλη τροπολογία για την κατάργηση του άρθρου 5 του Ν. 4027/11 και τη συνέχιση της λειτουργίας των Λυκείων της Γερμανίας.

Για να αντιμετωπισθεί το νεομεταναστευτικό ρεύμα προς την Ο.Δ. της Γερμανίας και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής των δίγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, ώστε να επιτρέπεται η ακώλυτη, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, κινητικότητα των μαθητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας υποδοχής.

Το συγκεκριμένο αίτημα τέθηκε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων, με το υπ` αριθμό. 06/08.03.2016 υπόμνημα  προς τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Θεοδόση Πελεγρίνη, το οποίο σας παραθέτουμε με το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Υπόμνημα Σ.Γ.Κ.Μ 06/08.03.2016

ypomnima_Yfupourgos_09032016_1